آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Gorhendad Oldbuck (later Brandybuck)

آرشیو برچسب: Gorhendad Oldbuck (later Brandybuck)

گورهنداد اولدباک {بعداً برندی‌باک} (بنیانگذار باک‌لند)

بنیانگذار باک‌لند و خاندان برندی‌باک. (وقتی برای خروج از شایر از رود برندی‌واین گذشت، نامش را از اولدباک تغییر داد.) یادداشت‌ها: «جد بزرگ» به نظر اسم عجیبی می ‌آید، و با در نظر گرفتن این نکته که این هابیت نیای خاندان بزرگی شد؛ به نظر می‌رسد که نام گورهنداد را نسل‌های بعدی خاندان برندی‌باک به او داده باشند تا جایگاه ...

ادامه مطلب »