ش

شعله‌ی اودون (بالروگِ مورگوت)

نمی توانی بگذری، آتش تیره  یاری ات نخواهد رساند، شعله ی اودون! به میان سایه‌ها برگرد. نمی‌توانی بگذری.”

(ارباب حلقه‌ها. یاران حلقه. فصل ۵ کتاب دوم)

نامی که گندالف بر روی بالروگی گذاشت که در اعماق سایه های موریا مسکن گزیده بود و در پل خزد دوم با گندالف مواجه شد و نابود گشت. کلمه‌ی شعله، احتمالاً به جنس بالروگ باز میگردد که اهریمنی آتشین است و اودون نام قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین دژ مورگوت است که در شمالی‌ترین نقطه‌ی زمین ساخته شده بود و بیشتر اوتومنو نامیده می‌شود. خانه‌ی باستانی بالروگ‌ها.

هر چند دلیل واضحی بر مرتبط بودن اودون با دره‌ی شمال موردور که به همین نام خوانده می‌شد وجود ندارد اما دلیل غیر مستقیمی وجود دارد و آن نام دادن دره به نام دژ قدیمی ارباب سائورون است.

شعله‌ی غرب (شمشیر آراگورن، آندوریل)

لقب و ترجمه‌ی ادبی شمشیر آراگورن، آندوریل که همان نارسیل، شمشیر الندیل بود که از نو در کوره آبدیده شده بود.

شعله‌ی آنور (قدرتی که گندالف در دست داشت)

نوع: شعله‌ای که گندالفِ مایا به کار می‌برد.

معنی: آنور به معنی خورشید است.

“نمی‌توانی بگذری.” اورک‌ها ساکت ایستادند و سکوتی مرگبار برقرار شد. «من خادم آتش پنهانی‌ام و سلاحم شعله‌ی آنور است…» “

(ارباب حلقه‌ها. یاران حلقه. فصل ۵ کتاب دوم)

قدرت اسرار آمیزی که گندالف در برابر بلای جان دورین از آن استفاده کرد. در جای دیگری به آن اشاره نشده و تردید برانگیز است. آنور به معنای خورشید است  و به همین دلیل شعله‌ی آنور به معنای نور خورشید، میوه‌ی آتشین لورلین یکی از دو درخت والینور هم می‌تواند باشد. و گندالف پس از آن که نیروی آن را به عنوان خادم فرمانروایان غرب به دست آورد توانست بر تاریکی و نیروی بالروگ غلبه کند.

شکست سائورون (سقوط باراد-دور)

نابودی محض سائورون و برج باراد_دور که با نابود کردن حلقه یگانه به وقوع پیوست.