ج

جنگ اتحاد آخر (نبردی سرنوشت‌ساز در پایان دوره‌ی دوم)

نبرد پایان دوره‌ی دوم که در جریان آن، اتحاد آخر الف‌ها و آدمیان بر دژ سائورون، باراد-دور در موردور، تاختند. آن روزها، الف‌ها و آدمیان هر دو، نیرویی عظیم داشتند و فاتح بودند ولی سائورون دوباره در سال‌های طولانی دوره‌ی سوم برخاست. نکته: ۱-سال ۳۴۲۹ دوره‌ی دوم، تاریخ حمله‌ی ناگهانی سائورون بر میناس ایتیل است، همان واقعه‌ای که جنگ را ...

ادامه مطلب »

جنگ گوهرها (جنگ بزرگ دوره‌ی اول)

پیش از افراشتن ماه و خورشید، ملکورِ مورگوت درختان والینور را از میان برد، گوهرهای فئانور، سیلماریل‌ها را از سردابه‌های سازنده‌ی آن‌ها در والینور دزدید و به سرزمین میانه گریخت. فئانور، مردم خویش، نولدور را به بیرون از والینور هدایت کرد تا از دزد بزرگ انتقام بگیرند. آن‌ها به رغم سختی‌ و خیانت، دست آخر، به سرزمین‌های ساحلی شمال بله‌ریاند ...

ادامه مطلب »

جنگ الف‌ها و سائورون (پایان اره‌گیون)

در دوران دوم، سائورون در نظر داشت با نیروی حلقه‌ی یگانه الف‌ها را تحت قدرت خود بگیرد. تحت پوشش آناتار، به الف‌های اره‌گیون آموخت چگونه حلقه‌های قدرت را بسازند و سپس در خفا حلقه‌ی حاکم خود را ساخت تا تمام دارندگان حلقه‌ها به بردگی بکشد. ولی نمی‌دانست که الف‌ها سه حلقه‌ی خود را ساخته‌اند پس وقتی سائورون شروع به استفاده از ...

ادامه مطلب »

جنگ دورف‌ها و ارک‌ها (منازعه‌ی زیرزمینی بزرگی که به طبع مرگ ترور درگرفت)

جنگ بزرگ اواخر دوره‌ی سوم میان دورف‌ها و ارک‌ها که به واسطه‌ی قتل شاه ترور به دست رییس ارک‌ها، آزوگ تسریع یافت و نه سال به طول انجامید. در نهایت، در نبرد ناندوهیریون، ارک‌ها شکست خوردند.

ادامه مطلب »

جاده‌ی جنگلی (جاده‌ای که از سیاه‌بیشه می‌گذرد)

جاده ای که از گذرگاه‌های بالایی آندوین می‌گذرد و سپس به داخل سیاه‌بیشه می‌رود. این جاده از بخش‌های مرکزی جنگل می‌گذشت و سپس به جنوب کوه‌های سیاه‌بیشه می‌رسید و در سواحل رودخانه‌ی رانینگ پایان می‌یافت.

ادامه مطلب »