آ

آتاناتار دوم (شاه گوندور در اوج شکوه آن)

«آتاناتار آلکارین پسر هیارمنداکیل در اوج شکوه زندگی کرد، چنانکه مردم میگفتند که کودکان گوندور با سنگهای گرانبها بازی میکنند.»

ارباب حلقه ها، ضمیمه الف

گوندور و وارثان آناریون

هیارمنداکیل اول یکی از بزرگترین پادشاهان گوندور بود، و مرزهاو ثروت آنرا به بیشترین حد خود گسترش داد. پسر او آتاناتار دوم  سرزمینی را که از گری فلاد تا دریای رون کشیده  شده بود را به ارث برد وحتی مردم اومبار و هاراد نیز به او خراج میدادند.

وسعت و قدرت قلمرویی که آتاناتار به ارث برده بود، به او لقب آلکارین (شکوهمند) را بخشید؛اما او تنها کمی در حفظ آن نقش داشت و هیچ تلاشی برای گشترش آن نکرد. از همان زمان آتاناتار گوندور شروع به افول کرد. نشانه هایی وجود دارد که نشان میدهد گندالف در این زمان برای اولین بار به گوندور سفر کرده و نام اینکانوس را از گوندوریان دریافت کرد.

آتاناتار دوم برای هفتاد و هفت سال بر گوندور حکومت کرد، که در طی آن ثروت و قدرت ایجاد شده توسط پدرش به تدریج کاهش یافت. پس از او پسر بزرگش تحت نام نارماکیل اول به حکومت رسید اما چون فرزندی نداشت برادرش کالماکیل جانشینش شد.

آراگورن اول (جد دور آراگورنی که از یاران حلقه بود)

پسر آراویر، که پس از پدرش به سرکرده دونه داین شد. او در طی زمانی که صلح شکننده نامیده می شد حکومت کرد، در زمانی که سائورون زمانی در سمت شرق سرزمین میانه عقب کشید. عقب نشینی سائورون به معنی این نبود که سرزمین های غربی از شر نیروهای اهریمنی در امان است و حتی در همان روزها گرگ ها به اِریادور هجوم میبردند. تنها چند سال پس از به عهده گرفتن ریاست دونه داین، به نظر می آید که آراگورن به شکار رفته اما خودش شکار گرگ ها شده است.
آراگورن ۸ سال سرکرده دونه داین بود و پس از آن پسرش آراگلاس جانشینش شد.

آرادان (لقب مالاخ)

ماراخ نام رهبر سومین خاندان اداین است، کسی که مردمش را از میان کوه های آبی به سوی بلریاند هدایت کرد. پسرش مالاخ به کمک شاه بزرگ فینگولفین رفت و ۱۴ سال را در سرزمین فینگلوفین یعنی هیتلوم صرف کرد. مالاخ جزو اولین انسان هایی بود که زبان الفی را آموخت و بعد ها تعداد زیادی از مردمش را به سوی باختر آورد که در هیتلوم سکنی گزینند. الف ها به او به خاطر کمک ها و از خود گذشتگی اش لقبی دادند: آرادان، به معنای مرد شریف یا بزرگوار.

آراگوست (هشتمین سرکرده دونه داین)

پسر آراهاد اول و هشتمین سر کرده دونه داین از نسل ایسیلدور که بر باقی مانده دونه داین شمال حکومت میکرد. او در برهه زمانی مهمی زندگی میکرد اما تقریبا در این اتفاقات نقشی نداشت.. زمانی که هنوز جوان بود صلح شکننده به پایان رسید و سائورون از شرق بازگشت. موجهای جدیدی از حمله به گوندور صورت گرفت و مردمان ائوتئود به جنوب و کمک گوندوریان آمدند و حکومت جدیدی در روهان بنا کردند.

در همین زمان اسمیگل حلقه را در آندوین پیدا کرد و به کوهستان مه آلود رفت که در آن زمان اورک ها در آن مستقر بودند. برخی از همین اورک ها کلبریان، همسر الروند، را اسیر کردند. گرچه او توسط پسرانش نجات داده شد اما آسیبی که دید او را مجبور کرد که سرزمین میانه را ترک کند.

آراگوست شصت و چهار سال سرکرده دونه داین بود و پس از او پسرش آراورن این وظیفه را به عهده گرفت.

آراهاد اول (هفتمین سرکرده دونه داین)

او پسر آراگلاس و هفتمین سرکرده دونه داین از نسل ایسیلدور بود. در ابتدای زمان ریاستش، صلح شکننده به پایان رسید و سائورون به دول گولدور بازگشت، و به زودی شورای سفید تشکیل شد. چند سال بعد، اورک هایی که مخفیانه در کوهستان مه آلود مستقر شده بودند خود را آشکار کردند و جاده های اریادور غیر قابل عبور شد. آراهاد ۶۱ سال سرکرده بود و پس از او پسرش آراگوست جانشینش شد.