آخرین مقالات فرهنگنامه

آ

خلیج آندونیه (شمالی‌ترین از میان سه خلیج آندوستار)

شمالی‌ترین و بزرگ‌ترین از سه خلیجی که در امتداد سواحل غربی آندوستار در نومه‌نور قرار داشتند.

ادامه مطلب »

آتش پنهان (آتش درون قلب جهان)

قدرتی مرموز که هرگز در جزئیات توضیح داده نشد، به نظر می‌رسد که به عامل و اصل وجود و خلقت اشاره دارد. البته طبق بعضی از گفته ها به شعلۀ فناناپذیر ایلوواتار نیز ربط دارد. هنگامی که گندالف بر روی پل دورین بالروگ را ملاقات کرد خود را بندۀ این شعله نامید.  اطلاع دقیقی از چیستی و جنس این شعله ...

ادامه مطلب »

رودخانه آب سرخ (رودخانه‌ای که از تپه‌های آهن بیرون می‌ریخت)

رودخانه‌ای که از تپه‌های آهن به بیرون می‌ریخت، از شرق اره‌بور می‌گذشت و به سمت جنوب حرکت می‌کرد تا به رودخانۀ روان بریزد.

ادامه مطلب »

آخرین خانه دنج (خانه الروند در ریوندل)

اسمی برای مأمن الروند در ریوندل، از آن روی چنین نامیده می‌شد که آخرین مکان امن در سرزمین‌های نسبتا مسکونی اریادور بود قبل از این که (در مقابل) یک مسافر از کوه‌های مه‌آلود عبور کند و وارد بیشه و بیابان رووانیون شود.

ادامه مطلب »