آ

آنفالاس (از سرزمینهای ساحلی گوندور)

یک باریکه طولانی از سرزمین ساحلی که بین رودخانه لف نوی و مورتوند قرار دارد. از شمال به تپه های سبز پینات گلین محدود می شود. آنفالاس نام الفی این سرزمین است، نام این زبان در زبان مشترک لانگ استرند است که به معنی «ساحل طولانی» است.

آنفائگلیر (آرواره عطش)

کارخاروت بزرگترین گرگ تمامی دوران به قصد کشتن هوآن توسط ملکور پرورش یافت. تقدیر هوآن این بود که توسط چنین موجودی کشته شود. گرگ به دستور صاحبش به عنوان نگهبان دروازه آنگباند نهاده شد. وقتی برن و لوتین به جستجوی سیلماریل ها وارد آنگباند شدند آنها توانستند کارخاروت را افسون کنند و با امنیت داخل شوند .اما هنگام فرار دوباره با او روبرو شدند.

برن جواهر مقدس را نگه داشت تا حیوان را از خود دور کند اما کارخاروت دستش را که شامل سیلماریل بود تا مچ گاز گرفت و قطع کرد. به خاطر قدرت جواهر اعضای داخلی حیوان سوخت  او با عطش بیش از اندازه به تحلیل برد. بخاطر این کارخاروت به نام آنفائگلیر که به معنی آرواره عطش است لقب گرفت.

آنفائگلیت (غبار نفس گیر در شمال بلریاند)

«بدین سان آرد-گالن نابود شد … و نام آن دشت را گردانیدند و آنفائگلیت، غبار نفس گیر نهادند. چه بسیار استخوان های نیم سوخته که گور بی سقفشان آنجا بود …»

سیلماریلیون – حدیث ویرانی بلریاند و سقوط فین گولفین

کویر سوخته در شمال بلریاند توسط شعله های ملکور در داگلور براگولاخ بوجود آمده است.

آنگاینور (زنجیری که ملکور با آن اسیر شد)

بعد از بیداری الفها در کوئی وینن والار به جنگ ملکور رفته بودند .درجنگ قدرتها استحکامات نظامی ملکور در اوتومنو نابود شد و ملکور دستگیر و با زنجیری که آئوله ساخته بود به بند کشیده شد .این زنجیر به آنگاینور معروف بود و ملکور پس از به زنجیر کشیده شدن به والینور برده شد و به مدت سه دوران در تالارهای ماندوس زندانی شد.

بعد از گذشت سه سال ملکور آزاد گشت اما خیلی زود به شرارتهایش بازگشت. دو درخت را نابود کرد و سیلماریل ها را دزدید. او برای خودش قلعه نظامی در آنگباند بنا کرد و یک دوران بر سرزمین میانه حکومت کرد. با حمله والار به ملکور در جنگ خشم، دوران ارباب تاریکی تمام شد و آنگاینور بار دیگر برای اسیر کردن ملکور به کار گرفته شد.

سیلیماریلیون چیزی فراتر از وجود آنگاینور به ما نمیگوید اما ایده زنجیر بزرگی که برای به بند کشیدن ملکور استفاده شد به کارهای اولیه تالکین بر میگردد. در «کتاب داستان های گم شده – قسمت اول» گفته می شود که آنگاینور از آلیاژ بی همتا و غیر قابل شکستن به نام  tilkalکه توسط آئوله تهیه شده بود ساخته شده است. بسته به نوری که به آن تابیده میشد این فلز به رنگ سبز یا قرمز میدرخشید. آنگاینور در نسخه های اولیه داستان به معنی «ستمگر» است.

آندوین (رودخانه بزرگ)

مکان: رودی بزرگ که از شمال تا جنوب، در شرق کوه های مه آلود کشیده شده است.

سرچشمه: تلاقی  لنگ ول  و  گری لین در شمال دور سرزمین میانه

دهانه رود: مصب رودخانه در خلیج بل فالاس

معنی: رودخانه طویل

رودخانه ی بزرگ که به طول مایل ها در سرمین میانه به سوی جنوب جاریست، تا آنکه به آب های خلیج بل فالاس برسد.