خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آن-تنات (گونه ای از ابیات که توسط الف ها استفاده می شد)

آن-تنات (گونه ای از ابیات که توسط الف ها استفاده می شد)

گونه ای از ابیات الف ها که تنها مثال شناخته شده ی آن سرود تینوویل است که در زیر ودرتاپ توسط آراگورن برای هابیت ها خوانده شد. فرم کامل آن معین نیست (آراگورن گفت که «ارائه اش به زبان مشترک ما سخت بود» [۱]، بنابراین احتمالا نسخه ی ترجمه شده ی او فقط اطلاعات کمی در مورد ساختار اصلی به ما می دهد). المان Ann- از این نام معین است که معنی بلند را بر ذهن جاری می کند، اما تفسیر بقیه ی این اصطلاح دشوار است. بعضی [۲] بر این باورند که این کلمه ترکیبی از کلماتی به زبان الفی به معنای «بلند» و «کوتاه» است که نشان دهنده ی ساختار اندازه ایِ این سبک است. در صورتی دیگر، المان دوم این کلمه احتمالا به ریشه کلمه ی الفی ِ teń- مربوط می شود که در این صورت آن-تنات به این صورت معنی می شود: « خطوط بلند».

یادداشت:

  1. یاران حلقه، دشنه ای در تاریکی
  2. مشخصا، پاتریک وین و کارل. اف. هاستتر، همانگونه که در «ارباب حلقه ها : کتاب همراه خواننده» نقل قول شده است.

درباره 3DMahdi