آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - آهنگ بزرگ (آهنگ آینور)

آهنگ بزرگ (آهنگ آینور)

ترانه‌ای که آینور در ابتدای زمان تحت اراده ارو ایلوواتار ساختند. این ترانه عمدتاً به نام آهنگ آینور شناخته ‌می‌شود، آهنگ بزرگ با تدبیر ایلوواتار طرح‌ریزی شده بود اما او بعد از آن آینور را تشویق کرد تا موسیقی خودشان را حول محور نغمه او بسازند. این عمل به وسیلۀ ملکور به حد اعلای خود رسید، او که موسیقی را به سمت اهداف خود سوق داد؛ بنابراین ایلوواتار مجبور شد از قدرتش استفاده کند تا از گسیختگی آهنگ جلوگیری کند. زمانی که موسیقی کامل شد، ایلوواتار مکاشفه‌ای از جهانش را برای آنان نمایان ساخت و آنگاه آن مکاشفه را به واقعیت تبدیل کرد. بدین ترتیب جهان ائا و دنیای آردا پدید آمد، و بسیاری از آینور وارد آن آفرینش جدید شدند. در میان آنان ملکور بود که موسیقی بزرگ را فاسد ساخت و شرارت‌های متعددی را به جهان آورد که در نهایت توسط دیگر آینور بزرگ که در آردا با نام والار شناخته می‌شدند از دنیا بیرون رانده شد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«ارثیه‌ی فرودو» اثر دوناتو هیانکولا

برندگان جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۴ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...