خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - جزایر، بندرها (برگه 4)

جزایر، بندرها

جزیره منل تارما (قله ستون آسمان)

مکان مقدس بر ارتفاعات کوهستان مقدس در نومه نور که گفته شده در سقوط نومه نور سالم ماند و دوباره به سطح آب بازگشت تا جزیره ای را در میان دریای بزرگ ایجاد کند. در افسانه ای گفته شده است که هر دریانوردی این جزیره را پیدا کند می تواند سرزمین مقدس را از قله آن ببیند، و بسیاری از نومه نوری های در تبعید به جستجوی آخرین بازمانده خانه باستانی خود رفتند اما هیچکدام موفق نشدند. و گفتن اینکه جزیره منل تارما مکانی واقعی یا آرزویی در بین دونه داین است مشکل است.

پلارگیر (بندرگاه شاهان گوندور)

بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین بندرگاه گوندور بر ساحل شمالی رود عریض آندویین در سرزمین لبن‌نین.

نکته:

۱-«garth» بدین معنا، منطقه‌ای محصور یا بسته است. در این متن، به معنی آن است که پلارگیر و کشتی‌های بندر آن با دیوارهای محکم شهر، در مقابل حمله محافظت می‌شدند.

اومبار (مأمن بزرگی در جنوب گوندور)

دماغه‌ای در کنج جنوبی سرزمین میانه که مدت‌ها در اختیار نومه‌نوری‌های سیاه بود ولی در دوران سوم مدتی به دست گوندور فتح شد.

نکته:

۱-واژه‌ی مذکور شامل «mbar» است یعنی خانه و محل اقامت. عنصری که به کرات در اسامی مکان مانند بریتومبار یا دیمبار دیده می‌شود. تفسیر پیشوند «u» دشوار است ولی معمولاً شکل منفی به کلمه می‌دهد پس شاید «اومبار» معنی «غیر خانه» یا «دور از خانه» را می‌دهد که برای نومه‌نوری‌ها یا اهالی گوندور چنین است. با این حال پشتوانه‌ی محکمی برای چنین فرضیه‌ای در آثار تالکین موجود نیست. اومبار واژه‌ی الفی «تقدیر» نیز هست. منبع عجیبی برای اسم مکان است و احتمالاً تصادف محض است ولی ممکن است که فرود سرنوشت‌ساز آر-فارازون در سال دوم ۳۲۶۱ نیز اشاره داشته باشد که در نهایت به سقوط نومه‌نور منجر گشت.

تول فالاس (جزیره ای واقع بر دهانه آندوین)

تول فالاس نام جزیره بزرگی بود که نزدیک اتیر آندوین و در خلیج بلفالاس قرار داشت. دماغه جنوبی آن که بسیار نوک تیز بود، به عنوان جنوبی ترین نقطه قلمرو گوندور قلمداد می شد.