خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آندور (سرزمین هبه شده)

آندور (سرزمین هبه شده)

نژاد: انسان ها

تقسیم بندی: اداین

فرهنگ: نومه نوریان

سکونت گاه ها: آندونیه، آرمنه لوس، الدالونده، نینداموس، اوندوستو، رومنا

معنی: سرزمین هبه شده

نامی برای نو مه نور، به معنی سرزمین هبه شده.

درباره 3DMahdi