خانه - آرشیو برچسب: Andor

آرشیو برچسب: Andor

آندور (سرزمین هبه شده)

نژاد: انسان ها

تقسیم بندی: اداین

فرهنگ: نومه نوریان

سکونت گاه ها: آندونیه، آرمنه لوس، الدالونده، نینداموس، اوندوستو، رومنا

معنی: سرزمین هبه شده

نامی برای نو مه نور، به معنی سرزمین هبه شده.