خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - جزایر، بندرها (برگه 5)

جزایر، بندرها

تول-این-گاورئوت (جزیره گرگینه ها)

جزیره ای در بالادست رود سیریون قرار داشت که فینرود در آن برج میناس تی ریت را ساخت. اما پس از آنکه این جزیره توسط سارون تسخیر شد، آنرا تول-این-گاورئوت یعنی جزیره گرگینه ها نامیدند.

تول سیریون (جزیره ای که میناس تی ریت بلریاند در آن قرار داشت)

تول سیریون جزیره ای واقع در بالادست رود سیریون بود که فینرود فیلاگوند برج مشهور میناس تی ریت را در آن بنا کرد. پس از تسخیر این جزیره توسط سارون، نام آن به تول-این-گاورهوت تغییر یافت.

تول مورون (بازمانده ای از ویرانی بلریاند)

پس از پایان دوران اول و آب گرفتگی بلریاند، یکی از بقایای این ویرانی که در جایی دور از سواحل سرزمین میانه باقی مانده بود، جزیره ای تنها به نام تول مورون بود. این جزیره محل قرار گرفتن گور مورون الدون و همچنین سنگ بیچارگان (یادبودی از تورین و نینور و خاندان هورین و مصائب آنان) بود.

تول گالن (جزیره ای در میان رودخانه که برن و لوتین زندگی فناپذیر خود را در آن به سر آوردند)

در میان دو بازوی رود آدورانت در جنوب اوسیریاند جزیره ای سرسبز به نام تول گالن وجود داشت. برن و لوتین در این مکان زندگی فانی خود را طی کردند.

تول فوین (باقیمانده تار-نو-فوین)

هنگامیکه موج دریا، پس از نبرد خشم بلریاند را به زیر آب برد، همه قسمتهای این سرزمین از بین نرفت. سرزمینهای مرتفعی که ابتدا دورتونیون و بعدها تار-نو-فوین نامیده می شد، در قسمتهایی از غرق شدن محفوظ ماند و به صورت جزیره ای در آمد که در دوردست غرب سواحل فورلیندون قرار داشت.