آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آلمارن (خانه‌ی قدیمی والار)

آلمارن (خانه‌ی قدیمی والار)

قبل از دوران دو درخت والینور. و حتی پیش از آن که والار به والینور بیایند آنها در جزیره‌ی سبز آلمارن در دریاچه‌ی بزرگ ساکن بودند. در زمان های بسیار دور، پیش از بیدار شدن الف ها و انسان ها، والار در شرق دریا (دریای بزرگ غرب) در سرزمین میانه سکونت داشتند. این دوران یعنی هنگامی که زمین با دو چراغ از والار روشن شد و آلمارن در نواحی مرکزی جهان مکانی بود که نور دو چراغ در هم آمیخته می‌شد را بهار آردا نامیدند.

چیز زیادی از جزئیات آلمارن نمی‌دانیم. جزیره ای پوشیده از علف که والار در آنجا مسکنی داشتند و احتمالا شهر یا حداقل قصبه ای در آنجا تشکیل دادند. در تاریخ والار، آلمارن به عنوان مکانی که تولکاس با نسا ازدواج کرد شناخته شده است.

آنچه که از اهمیت بیشتری برخوردار است آن است که آلمارن جایی بود که والار برای اولین بار از ملکور شکست خوردند. ملکور به طور مخفیانه نیرو های خود را از استحکامات شمالی اوتومنو آزاد کرد. هر دو چراغ والار سقوط کرده و نابود شدند و آلمارن به نابودی کشیده شد. ملکور تحت تعقیب تولکاس قرار گرفت ولی او به مخفی گاه خود در اوتومنو گریخت. پس از آن واقعه، والار سرزمین میانه را ترک گفته و هرگز بازنگشتند. آنها سرزمین جدیدی در غرب، در آمان تاسیس کرده و نام آن را والینور نهادند. سرزمینی که توسط نور افسانه‌ای دو درخت روشن بود.

درباره 3DMahdi

x

شاید بپسندید

متن ترانه ترک آخرین وداع (The Last Goodbye)

ترک «آخرین وداع» از آلبوم موسیقی فیلم «هابیت: نبرد پنج سپاه» است، این ترانه زیبا ...