آخرین مقالات فرهنگنامه

O

اوسه (مایای موکل سرزمینهای ساحلی)

عهد: فناناپذیر نژاد: آینور شاخه: یک مایا از مایار تحت تربیت اولمو معنی: وحشت تلفظ: o’sseh اوسه یکی از مایار و از رعایای اولمو بود که قلمرو وی آبهای سواحل نزدیک سرزمین میانه بود. اوینن همسر او و کیردان کشتی ساز از دوستان او بود.

ادامه مطلب »

اوزگیلیات (پایتخت باستانی گوندور)

عهد: در زمانی بین ۳۳۲۰ د.د. تا ۳۴۲۹ د.د. ساخته شد. در سال ۱۶۴۰ د.س. متروک شد و در ۲۴۷۵ د.س. کاملا ویران شد مکان: بر روی رود آندوین و با فاصله حدود ۵۰ مایل در شمال شرق میناس تی ریت منشاء: توسط الندیل و پسرانش ساخته شد نژاد: انسانها شاخه: دونادان فرهنگ: گوندوریها معنی: ارگ ستارگان تلفظ: osgee’leeath (همانند ...

ادامه مطلب »

سنگ اورتانک (پلان تیر برج اورتانک)

سنگ اورتانک یکی از هفت پلان تیر یا سنگهای بینا بود که توسط الندیل به سرزمین میانه آورده شده و در استحکامات اورتانک نگاهداری میشد. سارومان هنگامی که اورتانک را به عنوان مقر خود برگزید پلان تیر را در آن پیدا کرد و پنهانی از آن برای ارتباطات خبیثانه اش با سارون استفاده می کرد.

ادامه مطلب »

اورتانک (برجی غیرقابل نفوذ در میان حلقه آیزنگارد)

عهد: در اوایل دوران تاسیس گوندور و یا شاید حتی پیش از پایان دوران دوم ساخته شد، اما به نظر میرسد تا پیش از ۲۷۵۹ د.س. هرگز اورتانک نامیده نشده بود مکان: در سرچشمه رود آیزن در انتهای جنوبی کوههای مه آلود منشاء: توسط گوندوری های باستان ساخته شده بود نژاد: توسط انسانها ساخته شد اما بعدها توسط یک ساحر ...

ادامه مطلب »

اوروستار (قسمت شرقی نومه نور)

اوروستار نام دماغه ای بود که در شرق نومه نور واقع شده بود. سرزمینی سنگلاخی به شکل مستطیل که طول آن در راستای شرق به غرب حدود دویست مایل بود و تنها از قسمت غربی به خشکی راه داشت. در امتداد ساحل شمالی آن رشته ای از تپه ها قرار داشت که در قسمتهای داخلی آنها قسمت مهمی از زمینهای ...

ادامه مطلب »