آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اوروستار (قسمت شرقی نومه نور)

اوروستار (قسمت شرقی نومه نور)

اوروستار نام دماغه ای بود که در شرق نومه نور واقع شده بود. سرزمینی سنگلاخی به شکل مستطیل که طول آن در راستای شرق به غرب حدود دویست مایل بود و تنها از قسمت غربی به خشکی راه داشت. در امتداد ساحل شمالی آن رشته ای از تپه ها قرار داشت که در قسمتهای داخلی آنها قسمت مهمی از زمینهای زراعی نومه نور قرار داشت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...