آخرین مقالات فرهنگنامه

O

اولوگ های (نژادی بزرگتر و قویتر از ترولها که در اواخر دوران سوم مشاهده شدند)

عهد: اولین بار در اواخر دوران سوم مشاهده شدند مکان: سیاه بیشه جنوبی و مرزهای موردور منشاء: توسط سارون ساخته شدند نژاد: ترولها تلفظ: o’log-high معنی: مردمان ترول اولوگ های نژادی از ترولها بودند که در اواخر دوران سوم توسط سارون ساخته شدند و در میان درختان میرک وود و در کوهستانهای احاطه کننده موردور مشاهده می شدند. این ترولها ...

ادامه مطلب »

پیل (فیلهای عظیم الجثه در دوران سوم)

عهد: مطمئنا پس از پایان دوران سوم نسل آنها منقرض گشته است مکان: بومی سرزمین های جنوبی هاراد بوده اند شاخه: واضح است که با فیلهای امروزی قرابت داشته اند معنی: این کلمه از کلمه آلمانی باستان Olbenta گرفته شده است که شتر معنی می دهد نامهای دیگر: موماکیل پیل (فیلهای عظیم الجثه در دوران سوم) پیل است اسم من ...

ادامه مطلب »

خانواده اولدباک (اخلاف بوکا اهل ماریش)

اولدباکها اخلاف بوکا اهل ماریش بودند که نسل اندر نسل تاینهای شایر نیز بودند. گورهندد اولدباک محل استقرار خانواده را به برندی هال در باکلند منتقل کرد و نام خانواده را نیز به برندی باک تغییر داد.

ادامه مطلب »

اولد وینیاردز (شرابی سرخ رنگ از جنوب شایر)

اولد وینیاردز نوعی شراب سرخ رنگ از فاردینگ جنوبی بود که به خاطر قوی بودنش شهرت داشت. به نظر میرسد که بانگو بگینز، پدر بیلبو، کسی که بگ اند را بنا کرد، تعدادی زیادی خمره از این شراب انداخته بوده است. بیلبو دو جین از بطریهای این شراب را، هنگامی که شایر را ترک میکرد به عنوان هدیه به روریماک ...

ادامه مطلب »

بابا توک (لقب گرونتیوس محترم)

بابا توک لقبی بود که به احترام سن و سال زیاد تاین گرونتیوس توک به وی اعطا شده بود. وی ۱۳۰ سال عمر کرد و به مدت ۷۲ سال تاین شایر بود. وی رکورد دار عمر در بین هابیتها بود اما وقتی بیلبو بگینز ۱۳۱ ساله شد این عنوان را از دست داد.

ادامه مطلب »