آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اولوگ های (نژادی بزرگتر و قویتر از ترولها که در اواخر دوران سوم مشاهده شدند)

اولوگ های (نژادی بزرگتر و قویتر از ترولها که در اواخر دوران سوم مشاهده شدند)

عهد: اولین بار در اواخر دوران سوم مشاهده شدند
مکان: سیاه بیشه جنوبی و مرزهای موردور
منشاء: توسط سارون ساخته شدند
نژاد: ترولها
تلفظ: o’log-high
معنی: مردمان ترول

اولوگ های نژادی از ترولها بودند که در اواخر دوران سوم توسط سارون ساخته شدند و در میان درختان میرک وود و در کوهستانهای احاطه کننده موردور مشاهده می شدند. این ترولها نسبت به سایر اقسام ترولها از همه نظر برتر بودند: هم از نظر قدرت بدنی و هم از نظر استعداد و هوش. البته بیشتر توانایی های آنها منوط به اراده اربابشان سارون بود. به طور مثال هنگامی که توسط او کنترل میشدند، می توانستند در نور خورشید حرکت کنند، توانایی که در سایر همنوعانشان وجود نداشت.
در نبرد مقابل دروازه سیاه آراگورن و فرمانروایان غرب با دسته ای از ترولها مواجه می شوند که آنها را ترولهای تپه ای گورگوروت می نامند. این جنگ در زیر نور خورشید صورت گرفت و لذا به احتمال زیاد این ترولها همان اولوگ های هستند. در توصیفاتی که از آنها به عمل امده است آنها را کمی قدبلندتر از یک مرد، با بدنی پوشیده از فلسهای سخت و مسلح به پتک و مجهز به سپر توصیف کرده اند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...