آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اورتانک (برجی غیرقابل نفوذ در میان حلقه آیزنگارد)

اورتانک (برجی غیرقابل نفوذ در میان حلقه آیزنگارد)

عهد: در اوایل دوران تاسیس گوندور و یا شاید حتی پیش از پایان دوران دوم ساخته شد، اما به نظر میرسد تا پیش از ۲۷۵۹ د.س. هرگز اورتانک نامیده نشده بود
مکان: در سرچشمه رود آیزن در انتهای جنوبی کوههای مه آلود
منشاء: توسط گوندوری های باستان ساخته شده بود
نژاد: توسط انسانها ساخته شد اما بعدها توسط یک ساحر اداره می شد
معنی: هم کوه نیش معنی میدهد و هم ذهن فریبکار
نام های دیگر: کوه نیش، برج اورتانک

برج نفوذناپذیر اورتانک در اوایل تاسیس قلمرو گوندور توسط این انسانها ساخته شد. این برج که در میان حلقه آیزنگارد در دامنه جنوبی کوههای مه آلود قرار داشت، بعدها توسط سارومان اداره می شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...