آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Orthanc

آرشیو برچسب: Orthanc

اورتانک (برجی غیرقابل نفوذ در میان حلقه آیزنگارد)

عهد: در اوایل دوران تاسیس گوندور و یا شاید حتی پیش از پایان دوران دوم ساخته شد، اما به نظر میرسد تا پیش از ۲۷۵۹ د.س. هرگز اورتانک نامیده نشده بود مکان: در سرچشمه رود آیزن در انتهای جنوبی کوههای مه آلود منشاء: توسط گوندوری های باستان ساخته شده بود نژاد: توسط انسانها ساخته شد اما بعدها توسط یک ساحر ...

ادامه مطلب »