A

آلتاریل (شکل کوئینیایی نام گالادریل)

نام گالادریل توسط پدر یا مادرش بر او نهاده نشده است. آنها به ترتیب او را آرتانیس و نرون نامیدند. این نام توسط همسرش کلبورن که  به معنای «دوشیزه ای که تاجی از گل های درخشنده بر سر دارد» است بر او نهاده شد. ریشه‌ی این نام جدید نامعلوم و قدری گیج کننده است. ولی به نظر می‌رسد که از کلمه آلاتاریل در زبان تلری گرفته شده است. نامی که در زبان سینداری، به نام بسیار شناخته تر گالادریل ترجمه می‌شود. آلتاریل شکل کوئینیایی همان نام است.

همچنین لازم است به این نکته اشاره شود که ابهاماتی درباره‌ی تلفظ صحیح این نام وجود دارد. در داستان های ناتمام این نام به شکل آلتاریل (تکیه بر روی “تا”) آمده است. ولی در جلد دوازدهم تاریخ سرزمین میانه همان نام بدون تکیه ظاهر شده . هیچ مدرکی مبنی بر آنکه کدام تلفظ صحیح است در دسترس نیست.

آلکوآلونده (بندرگاه قوها)

بندرگاه تلری در سواحل شرقی آمان. اینجا مکانی بود که درست پیش از شروع دوره‌ی اول، واقعه‌ی خویشاوند کشی (اولین کشتار الف توسط الف) رخ داد.

الفبای دایرون (الفبای رونی)

الفبایی که از کاراکتر های ساخته شده از علامت های صاف تشکیل شده بود. عمدتا برای حک کردن بر روی چوب یا سنگ طراحی شده بودند. شکل اصلی آن توسط دایرون مشاور پادشاه دوریات (تینگول) ابداع شده بود که همچنین به کرتاس دایرون یا الفبای دایرون نیز مشهور بود. در میان سیندار چندان از آن استفاده نمی‌شد. خصوصا پس از آنکه الفبای فئانوری به بلریاند آورده شد. ولی دورف ها آن را متناسب با نیازهایشان یافته و الفبای جدید را مشتاقانه پذیرفتند.

الفبای دایرون به شکل دلخواه و بی نظم علامت ها را به صداها اختصاص می‌داد. اما در الفبای فئانوری (تنگوار) شکل کاراکتر ها قواعد آوایی را دنبال می‌کرد. بعد ها دایرون به تغییر دادن الفبایش به شیوه‌ی مشابه اقدام کرد. این نسخه از الفبا که مشکل تر و پیچیده تر بود در زبان الفی با نام آنگرتاس دائرون مشهور بود. این الفبا بعدا در دوره‌ی دوم توسط نولدور در اره گیون توسعه یافت. از این نسخه از الفبا بود که الفبای آنگرتاس موریا توسط دورف‌ها به وجود آمد.

آلمیل (کوچکترین دختر تار ملندور)

کوچکترین فرزند از سه فرزند ملندور و آلماریان، یازده سال قبل از آن که پدرش پادشاه نومه نور شود متولد شد. برادر بزرگترش آناردیل نام داشت. کسی که می‌خواست با عنوان تار آلداریون، راه پدرش را دنبال کند. آلمیل در دورانی که نومه نوری ها در سرتاسر دریا در پی کشف دوباره‌ی سرزمین میانه بودند زندگی کرد. ولی حتی اگر او در ماجراجویی های آن دوران نقشی هم داشته است، هیچ مدرکی از آن بر جای نمانده.