خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آماریه (محبوب فینرود)

آماریه (محبوب فینرود)

محبوب فینرود فلاگوند. وقتی فینرود به همراه فئانور به سرزمین میانه رفت ، او در والینور ماند.

سیلماریلیون تقریبا چیز زیادی درباره‌ی آماریه ذکر نکرده است. ولی می‌توان از تاریخچه‌ی خاکستری در جلد یازدهم تاریخ سرزمین میانه اطلاعات بیشتری در مورد او به دست آورد. این گونه به نظر می‌رسد که او دوشیزه‌ی الفی وانیار باشد. او این اجازه را نیافت که فینرود را در تبعید همراهی کند (که به نوبه‌ی خود به این موضوع اشاره می‌کند که او خودش می‌خواسته با او به سرزمین میانه برود) پس از آن که فینرود در محبس های سائرون کشته شد، روح او به والینور بازگشت. آنجا او دوباره به جسم خود بازگشت و او و آماریه دوباره به پکدیگر پیوستند.

درباره 3DMahdi