خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آمدیر (نام یکی از پادشاهان اولیه‌ی لورین)

آمدیر (نام یکی از پادشاهان اولیه‌ی لورین)

بر اساس بعضی منابع، او پدر آمروت و پادشاه لورین در طول دوره‌ی دوم بود. او همچنین در نبرد داگورلد در اواخر همان دوران کشته شد.

درباره 3DMahdi