خانه - آرشیو نویسنده: مهسا جوادی (برگه 4)

آرشیو نویسنده: مهسا جوادی

متن ترانه ترک نولدور (چله‌ی زمستان فرا رسیده) (Noldor (Dead Winter Reigns))

نام بند: Blind Guardian نام ترک به انگلیسی: Noldor (Dead Winter Reigns)
نام ترک به فارسی: نولدور (چله‌ی زمستان فرا رسیده)
شماره ترک: ۱۱
نام آلبوم به انگلیسی: Nightfall in Middle-Earth نام آلبوم به فارسی: شامگاه در سرزمین میانه
سال انتشار آلبوم: ۱۹۸۸ مترجم: مهسا جوادی
توضیحات: مهسا جوادی

ترجمه فارسی ترانه:

[ماندوس:]

نولدور

خون بر دستان شماست

نابودکننده‌ی شما

سرنوشتی اشک آور است.

 

ابرهای سیاه با خود باران خون حمل می‌کنند

من باریدنش را دیده‌ام

من باریدنش را دیده‌ام

 

[فین‌گولفین:]

ما گم شده بودیم

در یخ آسیاب

در ترس و گرسنگی

چله‌ی زمستان فرا رسیده

در آرامان۱

{prebridge:}

[ماندوس:]

نمی‌توانید بگریزید

نه از نفرین من

و نه از انزوا

{bridge:}

او (ماندوس) گفت «گنهکارید»۲

این اعمال۳ را نمی‌توان جبران کرد

سخنانم را بشنوید

از نفرینم بهراسید

{chorus:}

من میدانم ستارگان کجا می‌درخشند

و در کجا، آسمان ابری نیست

و آب شیرین جاریست

اما نولدور

خون بر دستان شماست

اشک‌های بی‌شمار خواهید ریخت

و درد منزلگه شما خواهد بود

 

روح‌های بی‌کالبدتان

به نزد من خواهند آمد

که از آن (تالار ماندوس) خلاصی نیست

ممکن است کشته شوید

و کشته می‌شوید

کشته خواهید شد

و از دست خواهید رفت

و آنان که به تالار جان‌ها نرسند

فرسوده و خسته خواهند شد۴

 

{prebridge:}

[ماندوس:]

نمی‌توانید بگریزید

نه از نفرین من

و نه از انزوا

 

{bridge:}

او (ماندوس) گفت «گنهکارید»

این اعمال را نمیتوان جبران کرد

سخنانم را بشنوید

از نفرینم بهراسید

 

{chorus:}

من میدانم ستارگان کجا می‌درخشند

و کجا آسمان ابری نیست

و آب شیرین جاریست

اما نولدور

خون بر دستان شماست

اشک‌های بی‌شمار خواهید ریخت

و درد منزلگه شما خواهد بود

 

[فین‌گولفین:]

من این پایان تلخ را دیده بودم

چنان که طوفان یخ را از پیش می‌دانستم

و می‌توانستم ببینم چگونه میلیون‌ها تن مردند

و چه کردم؟

تقصیر من است

که آنجا نبودم

 

{prebridge:}

[ماندوس:]

نمی‌توانید بگریزید

نه از نفرین من

و نه از انزوا

 

{bridge:}

او (ماندوس) گفت «گنهکارید»

این اعمال را نمیتوان جبران کرد

سخنانم را بشنوید

از نفرینم بهراسید

 

{chorus:}

من میدانم ستارگان کجا می‌درخشند

و کجا آسمان ابری نیست

و آب شیرین جاریست

اما نولدور

خون بر دستان شماست

اشک‌های بی‌شمار خواهید ریخت

و درد منزلگه شما خواهد بود

 

[فین‌گولفین:]

چله‌ی زمستان فرا رسیده

و فردای نامعلوم هنوز در برابرمان است

نفرین شده و خیانت دیده

حالا همه‌چیز گفته شده

چشمانم را ببین

که پر از اشک است

بهای ظالمانه‌ای پرداختیم

و با اینهمه نمی‌توانم ادعا کنم

که بیگناهم

 

از دست رفته‌ایم

توضیحات:

این ترانه از نفرین ماندوس و آخرین اخطار به نولدور می‌گوید. بخشی از شعر از زبان ماندوس و بخشی از زبان فینگولفین است که همه‌ی این وقایع و گفته‌های ماندوس را به یاد می‌آورد.

[۱] آرامان اسم سواحل شمالی آمان و ورای کوهستان پلوری است که ماندوس در این مکان با نولدور سخن گفت و همینطور در این منطقه بود که فینگولفین از خیانت فئانور و سوزاندن کشتی‌ها در لوسگار آگاه شد و مسیر هلکاراکسه را در پیش گرفت.

[۲] اینجا ماندوس «گناهکار» را مشابه حکمی که قاضی در دادگاه صادر می‌کند و متهم را گناهکار اعلام می‌کند بیان می‌کند.

[۳] منظور کشتار تله‌ری در لوسگار و دزدیدن کشتی‌های آنهاست.

[۴] الف‌ها پیر نمی‌شوند اما ماندوس می‌گوید در برابر نژاد جوانتر همچون سایه‌های افسوس خواهید بود و از زندگی به سان باری گران خسته خواهید شد.

متن ترانه ترک رو به رو شدن با حقیقت (Face the Truth)

نام بند: Blind Guardian نام ترک به انگلیسی: Face the Truth
نام ترک به فارسی: رو به رو شدن با حقیقت شماره ترک: ۱۰
نام آلبوم به انگلیسی: Nightfall in Middle-Earth نام آلبوم به فارسی: شامگاه در سرزمین میانه
سال انتشار آلبوم: ۱۹۸۸ مترجم: مهسا جوادی
توضیحات: مهسا جوادی

ترجمه فارسی ترانه:

[راوی:]

ماه، نشانی از امید

وقتی ظاهر گشت که ما رنج و درد عبور از بیابان یخ (یخ آسیاب) را پشت سر گذاشتیم.

ما با نفرین رو به رو شدیم و بدبختی را تاب آوردیم

نفرین شده ایم

با خود امید آوردیم و همینطور دروغ و خیانت

 

توضیحات:

این آهنگ هم باز راوی از جانب فین‌گولفین روایت می‌کند که از رسیدن به سرزمین میانه بعد از عبور از هلکاراکسه می‌گوید که مصادف با برآمدن ماه بود
اینکه از همان ابتدای تبعید تاوان نفرین را پرداختند.

متن ترانه ترک ای آینه، ای آینه (Mirror Mirror)

نام بند: Blind Guardian نام ترک به انگلیسی: Mirror Mirror
نام ترک به فارسی: ای آینه، ای آینه
شماره ترک: ۹
نام آلبوم به انگلیسی: Nightfall in Middle-Earth نام آلبوم به فارسی: شامگاه در سرزمین میانه
سال انتشار آلبوم: ۱۹۸۸ مترجم: مهسا جوادی
توضیحات: مهسا جوادی

ترجمه فارسی ترانه:

دور، بسیار دور از جزیره۱

ما در سایه‌های تاریک و روشن ساکن شدیم

در وحشت و روزهای نگران کننده

در اندوه و درد پایان ناپذیر

 

سرزمین من در جایی ناشناخته قرار گرفته

یک دروازه‌ی پنهان

که ما را از سقوط سایه حفظ کند

ارباب آب‌ها۲ در سکوت سخن گفت

سخنان خردمندانه را گفت

من پایانش را دیده‌ام

از طوفان بر حذر بمانید که نزدیک‌تر می‌شود

{chorus (1):}

ای آینه، ای آینه‌ی روی دیوار

امید حقیقی فراسوی ساحل قرار دارد

شما نژاد نفرین شده هستید نمی‌بینید

که وزش باد تغییر خواهد کرد؟

ای آینه، ای آینه‌ی روی دیوار

امید حقیقی فراسوی ساحل قرار دار

شما نژاد نفرین شده هستید نمی‌بینید

که فردا با خود جنون به همراه دارد

 

خرد حاصل هزاران سال از میان رفت

دنیایی در آتش و زنجیر و ترس

مرا به مکانی بسیار دور رهنمون می‌شود

که در اعماقش نقشه‌ی پنهانی من قرار دارد

بهتر است که امن نگاهش دارم

 

باید که دوستانم را تنها واگذارم

در تالارهای تاریک و روشنم پنهان شوم

میدانم که دنیا در آتش از بین رفت

بدون شک راهی وجود ندارد

که بتوان به روزهای خوب گذشته برگشت

به سعادت و خنده‌های شاد

ما در این سرزمین بی‌بار و بر رها شدیم

اسیر شعله‌های پیش‌رونده شدیم

تنها

چگونه این راه گم‌ شده را ترک کنیم

زمان اندک است پس دنبالم بیایید

وظیفه‌ی یک رهبر واضح است

که مسیری برای خروج از تاریکی بیابد.

 

{chorus (2):}

ای آینه، ای آینه‌ی روی دیوار

امید حقیقی فراسوی ساحل است

شما نژاد نفرین شده هستید نمی‌‌توانید ببینید

که وزش باد تغییر خواهد کرد؟

ای آینه، ای آینه‌ی روی دیوار

امید حقیقی فراسوی ساحل قرار دار

شما نژاد نفرین شده هستید نمی‌بینید

که باد تغییر وزیدن خواهد گرفت؟

 

با اینکه طوفان آرام گرفت

پایان تلخ ناگریز است

فقط مسأله‌ی زمان مطرح است

آیا باید اژدها را به چالش بکشیم۳

او بی‌رحمانه قلب‌هایمان را مسموم می‌کند

قلب‌هایمان را

 

چگونه باید راه گمشده را ترک گوییم

زمان اندکی مانده دنبالم بیایید

وظیفه‌ی یک رهبر مشخص است

که راهی برای خروج از تاریکی بیابد

 

{chorus (2):}

ای آینه، ای آینه‌ی روی دیوار

امید حقیقی فراسوی ساحل است

شما نژاد نفرین شده هستید نمی‌‌توانید ببینید

که وزش باد تغییر خواهد کرد؟

ای آینه، ای آینه‌ی روی دیوار

امید حقیقی فراسوی ساحل قرار دار

شما نژاد نفرین شده هستید نمی‌بینید

که باد تغییر وزیدن خواهد گرفت؟

توضیحات:

این آهنگ از همان ابتدا درباره‌ی قلمروی پنهان صحبت می‌کند. مشخصا درباره‌ی دوریات نیست زیرا از اولمو، ارباب آبها سخن گفته که فینرود و تورگون را راهنمایی کرد شهری پنهان بسازند؛ اما اینکه این ترانه درباره‌ی گوندولین است یا نارگوتروند را ادامه‌ی شعر متوجه می‌شویم، نشانه‌ها واضح است. آینه، شعله‌های آتش، کمک به دوستان، اژدها و …

صحبت از آینه گالادریل، خواهر فینرود را به ذهن می‌آورد که با آینه‌اش توانایی پیشگویی داشت و حتی مرگ برادرش فینرود را پیشگویی کرده بود.

شعله‌های روان بدون شک به داگور براگولاخ یا نبرد شعله‌های ناغافل اشاره دارد که فینرود به کمک دوستانش آمد اما خودش محاصره شد و اگر کمک باراهیر و یارانش نبود فینرود بی‌شک از پای درمی‌آمد.

داگور براگولاخ تمام شد با پایان تلخش و حتی باز هم خطر همچنان باقیست و از پایان تلخ گریزی نیست. نفرین نولدور گریبان‌گیرشان است.

فینرود مردد است که با گلائرونگ، پدر اژدهایان که قلب‌ها را با جادویش مسموم می‌کند چه کند. وظیفه‌اش به عنوان رهبر بر دوشش سنگینی می‌کند که بهترین راه برای مردمش کدام است.

فینرود، خردمندترینِ نولدور می‌داند امید حقیقی فراسوی دریا و نزد والار است، باید منتظر باد تغییر بود اما تا آن زمان باید از سایه‌ی تاریکی استیلای مورگوت و نفرین نولدور در امان ماند.

[۱] منظور از جزیره والینور در غرب است.

[۲] ارباب آب‌ها اولموست.

[۳] اژدها همان گلائرونگ است.

متن ترانه ترک اشک‌های خونین (Blood Tears)

نام بند: Blind Guardian نام ترک به انگلیسی: Blood Tears
نام ترک به فارسی: اشک‌های خونین
شماره ترک: ۸
نام آلبوم به انگلیسی: Nightfall in Middle-Earth نام آلبوم به فارسی: شامگاه در سرزمین میانه
سال انتشار آلبوم: ۱۹۸۸ مترجم: مهسا جوادی
توضیحات: مهسا جوادی

ترجمه فارسی ترانه:

[مایدروس:]

به دنیای من خوش آمدی

هر دو محکومیم به زندگی

سرنوشت شومیست

-می‌توانم ندای تورو بشنوم

می‌توانم ندای تورو بشنوم۱

زندگی ابدی

 

می‌بینم که هنوز می‌سوزد

هر شب از درد می‌گِریَم.

زنده‌ام

اما پایان فرا رسیده دوست من

{chorus:}

و خون می‌گِریَم

تو می‌گشتی و حالا یافتی

دست دوست قدیمی‌ات را بِبُر

 

ذهن من

در رویایی منجمد

جسمی پوسیده

از دروغ‌های تلخ

به جایی که زمان در آنجا باز می‌ایستد خوش آمدی

هیچکس اینجا را ترک نمی‌کند و هیچوقت هم نخواهد توانست

 

نمیتوانم تحمل کنم

می‌سوزاند

هر شب از درد می‌گریم

 

{chorus:}

و خون می‌گریم

اندوه بی‌پایانی درونم باقی مانده

و خون گریه می‌کنم

اندوه بی‌پایانی که درونم باقیست

 

خیلی واضح به نظر میرسد

کمان را بکش۲

چرا که زندگی از درون من رفته

و باد سردی ظالمانه وزیدن گرفته

و باد سردی ظالمانه وزیدن گرفته

در سرزنش من

 

و زندگی که دارد تباه می‌شود

هر شب از درد می‌گریم

{chorus:}

و خون می‌گریم

اندوه بی‌پایانی درونم باقی مانده

خون گریه می‌کنم

اندوه بی‌پایانی درونم باقیست

دست دوست قدیمی ات را ببر

توضیحات:

این آهنگ درباره‌ی نجات مایدروس است که فینگون دلیر پسر بزرگ فینگولفین و پسر عموی مایدروس برای نجات او اقدام می‌کند. او یکه و تنها به دژ مورگوت، تانگورودریم، می‌رود تا مایدروس را نجات دهد و تمام آهنگ از زبان مایدروس است وقتی که امیدی به نجاتش نیست و از فینگون می‌خواهد او را با تیری خلاص کند اما توروندور، شاه عقابان به کمکشان آمده و فینگون با بریدن دست مایدروس او را نجات می‌دهد و با خود می‌برد.

[۱] اشاره به بخشی که فینگون آواز خواند و مایدروس در جوابش آواز خواند تا یکدیگر را یافتند.

[۲] مایدروس از فینگون خواهش می‌کرد او را با تیری خلاص کند که توروندور به کمکشان آمد.

متن ترانه ترک اسیر شده (Captured)

نام بند: Blind Guardian نام ترک به انگلیسی: Captured
نام ترک به فارسی: اسیر شده شماره ترک: ۷
نام آلبوم به انگلیسی: Nightfall in Middle-Earth نام آلبوم به فارسی: شامگاه در سرزمین میانه
سال انتشار آلبوم: ۱۹۸۸ مترجم: مهسا جوادی
توضیحات: مهسا جوادی

ترجمه فارسی ترانه:

[مورگوت:]

و حالا تو مهمان منی، تا ابد! هاهاهاها

 

(صدای زنجیر فلزی، صدای باد و صدای ناله‌ی مایدروس هم شنیده می‌شود)

توضیحات:

بعد از نبرد زیر ستارگان یا داگور-نوئین-گیلیات که گوتموگ فئانور را از پای درآورد، مورگوت سفیری برای مذاکره با پسران فئانور فرستاد. هر دو طرف قصد نیرنگ و حمله به طرف مقابل را داشتند اما مورگوت پیروز میدان بود و مایدروس را اسیر کرد و از پرتگاهی بر فراز تانگورودریم آویخت و مچ دست او را با حلقه‌ای پولادین به صخره بست.