خانه - آرشیو نویسنده: مهسا جوادی (برگه 2)

آرشیو نویسنده: مهسا جوادی

متن ترانه ترک فصل پایانی (فرجامش چنین است) (Final Chapter (Thus Ends…))

نام بند: Blind Guardian نام ترک به انگلیسی: Final Chapter (Thus Ends…)
نام ترک به فارسی: فصل پایانی (فرجامش چنین است)
شماره ترک: ۲۲
نام آلبوم به انگلیسی: Nightfall in Middle-Earth نام آلبوم به فارسی: شامگاه در سرزمین میانه
سال انتشار آلبوم: ۱۹۸۸ مترجم: مهسا جوادی
توضیحات: مهسا جوادی

ترجمه فارسی ترانه:

[راوی:]

اینگونه بود که نبرد پنجم پایان یافت۱

با خیانت انسان‌ها زمین نبرد از دست رفت

شب فرا رسید و پیروزی پلیدی، عظیم بود

اتحاد شکسته شد

آخرین بارقه‌ی امید با شاه پنهان زنده است۲

تنها اوست که ذهن آن پلید یگانه را مشغول می‌کند

تنها اوست که میتواند به دشمن سیاه آسیب بزند

 

با اینکه زمین غرق جنون درد شده

و نفرین همچنان زنده است۳

ستاره‌ای نو برخواهد دمید۴

و روز نو دوباره خواهد آمد۵

توضیحات:

[۱] نبرد پنجم همان نیرنایت آرنویدیاد یا نبرد اشکهای بی‌شمار که الدار با شهرت کرده‌های برن و لوتین که از تاج ملکور سیلماریلی ربوده‌اند دل گرم شدند که مجدد به جنگ ملکور بروند اما نتیجه‌ی نبرد با خیانت انسان‌ها به شکل تلخی پر تلفات بود و تنها به لطف کمک هور و هورین، شاه گوندولین، تورگون، موفق به فرار شد.

[۲] شاه پنهان منظور تورگون، شاه گوندولین، است که با زنده ماندنش کورسوی امیدی باقی ماند.

[۳] نفرین ملکور و اثر مرکبش قبلا توضیح داده شده که چگونه نارگوتروند و دوریات، دو قلمروی پنهان دیگر نابود شدند و تنها گوندولین ماند.

[۴] ستاره‌ی نو منظور ائارندیل است. ائارندیل نوه‌ی تورگون، شاه گوندولین و هور انسان که در نبرد اشک‌های بیشمار جانش را فدای تورگون کرد. ائارندیل توانست با کشتی خود را به والینور برساند و از والار تقاضای کمک کند و در نبرد خشم با شکست دادن آنکالاگون اژدهای سیاه ملکور را مجبور به پذیرش شکست کند. بعدها ائارندیل و سیلماریلش همچون ستاره‌ای در آسمان درخشیدند. منظور از ستاره‌ی نو چیزی بیشتر از تشبیه است.

[۵] این بند برگرفته از فریاد هورین به هنگامی است که یکه و تنها در حال مبارزه است و اورک‌ها و ترول‌ها را با تبرش از پا در می‌آورد. او هفتاد بار این فریاد را سر داد: آئوره اِنتولووا! دوباره روز فرا می‌رسد!

و این آخرین آهنگ این آلبوم از بلایند گاردین است. فصل پایانی که با پایان گرفتن نبرد خشم و تغییرات زیادی که جهان آردا به واسطه پایان تسلط ملکور بر سرزمین میانه پیش آمد، این دوره پایان گرفت و دوران بعد از نبرد خشم و اسارت ملکور را دوران دوم نامیدند.

آهنگ ابتدایی این آلبوم با نبرد خشم شروع شد که سائورون از شکست آنکالاگون خبر داد و در آهنگ‌های بعدی فلاش‌بک‌هایی به اتفاقات پس از نابودی دو درخت تا رسیدن داستان به نبرد خشم و شکست ملکور زده شده شد تا به فصل نهایی که نبرد خشم باشد رسید.

متن ترانه ترک گذرگاه تاریک (A Dark Passage)

نام بند: Blind Guardian نام ترک به انگلیسی: A Dark Passage
نام ترک به فارسی: گذرگاه تاریک
شماره ترک: ۲۱
نام آلبوم به انگلیسی: Nightfall in Middle-Earth نام آلبوم به فارسی: شامگاه در سرزمین میانه
سال انتشار آلبوم: ۱۹۸۸ مترجم: مهسا جوادی
توضیحات: مهسا جوادی

ترجمه فارسی ترانه:

سرما را حس می‌کنم

با تاریکی رو به رو هستم

نور رنگ باخته

 

در اعماق قصرش این را گفت۱

که «تمام زمین از آن من خواهد بود»

این را با قاطعیت می‌گویم

پیروزی سایه نزدیک است

در اعماق قصرش می‌خواندند

استراحت نخواهیم کرد

تا زمانی که همه‌اش به ثمر بنشیند

 

تمام زمین از آن من است

میتوانی مطمئن باشی

جرات به چالش کشیدن من هم نداشته باش

آن یگانه این را فریاد کشید

 

{chorus:}

[ملکور:]

نور را واژگون ساختم

تا زمانیکه شاه شوم از پا نمی‌نشینم

والینور الان خالیست

با الف و انس متحد شده‌اند

لعنت بر آنها

 

برآمدن افول

داستان تاریکی به پایان می‌رسد

فقط کنجکاوم بدانم

در تاریکی

چگونه راه خود را یافتند

تا به مکان درست برسند

فرزندان خورشید

گونه‌ی دوم

خواهیم خواندشان

و با عطوفت با آنها برخورد می‌کنیم

زادگان شرق

از تاریکی شب می‌ترسند

به سمت غرب به راه افتادند

همراه با نور خورشید

مثل شبنم صبحدم

عمرشان کوتاه است

مثل صبحی که تمام می‌شود و

چون روز فرا برسد۲

 

زمین نبرد از دست رفته است

و امید مرده

خورشید پایین رفته است

و پشت دریا پنهان شده

موعد تاریکی فرا رسیده است

اما روز دوباره فرا می‌رسد

 

{chorus:}

[ملکور:]

نور را واژگون ساختم

تا زمانیکه شاه شوم از پا نمی‌نشینم

والینور الان خالیست

با الف و انس متحد شده‌اند

لعنت بر آنها

 

زخم‌هایم را تمیز کن

تمام ترس را بشوی

بگذار شهامت از آن من باشد

هیچکس صدای گریه‌ام را نخواهد شنید

نه هیچ ترانه‌ای یا هیچ داستانی

تمام اندوه را در خود ندارد

اما اعمال را مرور می‌کنند

و قربانیان شکست را

روی صندلی‌ات بنشین۳

و خویشانت را بنگر

با چشمان من خواهی دید

و با گوش‌های من خواهی شنید

تو روز مرا خراب کردی

و قدرت من را زیر سوال بردی

با ارباب تقدیر درنیوفت

{chorus:}

[ملکور:]

نور را واژگون ساختم

تا زمانیکه شاه شوم از پا نمی‌نشینم

والینور الان خالیست

با الف و انس متحد شده‌اند

لعنت بر آنها

 

من نورا را نابود کردم

و والینور را به چالش کشیدم

من نور را نابود کردم

انتقام از آن من است

 

آرام پیش می‌رویم

هنوز مارش جنگ ادامه دارد.

آرام پیش می‌رویم

آرام پیش می‌رویم

توضیحات:

در ادامه‌ی آهنگ قبلی، ثابت قدم که از اسارت هورین میگفت. همانطور که در توضیحاتش اشاره شد اثرات نفرین مورگوت دامنگیر هر سه قلمرو پنهان شد که بزرگترین دشمنان و دغدغه‌ی مورگوت بودند. این آهنگ نیز در ادامه به اسارت هورین اشاره می‌کند و هم از نزدیکی ملکور به پیروزی کامل می‌گویند اما ملکور به آن نمی‌رسد. و اکنون ملکور می‌گوید والینور خالیست و نفرینشان می‌کند که مانع او می‌شوند.

[۱] منظور ملکور در تانگورودریم است

[۲] این بخش را از قول والینوری‌ها می‌خوانند

[۳] ملکور خطاب به هورین می‌گوید

متن ترانه ترک ثابت قدم (The Steadfast)

نام بند: Blind Guardian نام ترک به انگلیسی: The Steadfast
نام ترک به فارسی: ثابت قدم
شماره ترک: ۲۰
نام آلبوم به انگلیسی: Nightfall in Middle-Earth نام آلبوم به فارسی: شامگاه در سرزمین میانه
سال انتشار آلبوم: ۱۹۸۸ مترجم: مهسا جوادی
توضیحات: مهسا جوادی

ترجمه فارسی ترانه:

[مورگوت:]

حال به راستی من شاه جهانم

ارباب تقدیر

باشد که نفرین شوند،

خاندانی که قدرت من را زیر سوال ببرند

و آنان که از سلطه‌ی من سر باز زنند

توضیحات:

منظور از ثابت قدم هورین است، انسانی فانی که تسلیم اراده‌ی ملکور نشد.

بعد از نبرد نیرنایت آرنویدیاد یا اشک‌های بی‌شمار که به شکست انجامید. هور و هورین برای نجات تورگون، شاه گوندولین پایداری کردند تا او بتواند عقب نشینی کند. هور با اصابت تیری به چشمش از پای درآمد اما برادرش هورین انقدر ایستادگی کرد و اورک‌ها را با تبر مثل برگ پاییزی به خاک انداخت که تبرش کند شد و در نهایت او را به اسارت گرفتند و به حضور ملکور بردند. ملکور از هورین خواست تا محل قلمرو پنهان گوندولین را نشان دهد اما هورین سر باز زد و به ملکور را با پاسخ‌ها و ثابت قدمی‌اش آزرد. پس ملکور هورین را نفرین کرد؛ نفرینی سخت که دامن خاندان هورین و هرکسی که به ایشان کمک و دوستی ورزد را بگیرد و اما هورین، باید که در بند شاهد تمام بدبختی خانواده‌اش باشد و رنج بکشد.

این ترانه از نفرین مورگوت می‌گوید، ارباب تقدیر آردا. نفرینی که نه تنها دامن خاندان هورین که تا نابودی سه قلمروی پنهان پیش رفت. ملکور در جنگ مستقیم قادر به سلطه یافتن بر این سه قلمرو نبود اما با اثر مرکب همین نفرین توانست نابودی سه قلمرو را رقم بزند. متن نفرین در ادامه آمده است:

اندیشه من بر سر تمام کسانی که تو دوست‌شان می‌داری همچون ابر تقدیر سنگینی خواهد کرد، و آنان را به تاریکی و نومیدی درخواهد غلتاند. به هر کجا که بروند پلیدی خواهد زایید. هر سخن که بگویند، رأی‌شان ناصواب خواهد بود. هرکاری که کنند بر ضدشان تمام خواهد شد. بی‌امید خواهند مرد، و زندگی و مرگ هر دو را به باد نفرین خواهند گرفت.

فرزندان هورین، ترجمه رضا علیزاده – سید ابراهیم تقوی، نشر روزنه

متن ترانه ترک بیرون از آب (Out on the Water)

نام بند: Blind Guardian نام ترک به انگلیسی: Out on the Water
نام ترک به فارسی: بیرون از آب
شماره ترک: ۱۹
نام آلبوم به انگلیسی: Nightfall in Middle-Earth نام آلبوم به فارسی: شامگاه در سرزمین میانه
سال انتشار آلبوم: ۱۹۸۸ مترجم: مهسا جوادی
توضیحات: مهسا جوادی

ترجمه فارسی ترانه:

بیرون از آب

جزیره‌ی مردگانی که زنده‌اند

آنجا ساکن اند.۱

تا زمانیکه جهان را ترک گویند و

هنوز کرده‌هاشان در ترانه‌ها زنده است.

توضیحات:

بعد از اینکه برن و لوتین از مرگ بازگشتند تا زمانیکه مرگ جدایشان کند در تول گالن جزیره‌ی سبز در میان آدورانت و سرزمینی که بعدها دور-فیرن-آی-گوینار نامیده شد مسکن گزیدند و فرزندشان دیور در همانجا زاده شد. آنان از مرگ بازگشته بودند و کسی جرات بر هم زدن آرامششان را در جزیره تول گالن را نداشت.

[۱] منظور برن و لوتین است

متن ترانه ترک وقتی غم آواز سر داد (When Sorrow Sang)

نام بند: Blind Guardian نام ترک به انگلیسی: When Sorrow Sang
نام ترک به فارسی: وقتی غم آواز سر داد
شماره ترک: ۱۸
نام آلبوم به انگلیسی: Nightfall in Middle-Earth نام آلبوم به فارسی: شامگاه در سرزمین میانه
سال انتشار آلبوم: ۱۹۸۸ مترجم: مهسا جوادی
توضیحات: مهسا جوادی

ترجمه فارسی ترانه:

[لوتین:]

پس بگذار که بیرون روم

از این سرما خارج شوم

تا نور و امید را به همه بازگردانم

 

پس اگر بتوانم تو را وارد کنم

فقط برای لحظه‌ای گذرا

در ترانه‌های اندوه

شاید درک کنی۱

 

من الان کجا هستم

فرای صبحدم

جایی که امید به غبار بدل شد

به تمامی

 

عشق جاودان

با دستان نابودی فریفته شد

اینکه عشق به معنی مردن است

را خیلی زود فهمیدم

 

{chorus:}

[برن:]

در دنیای پس از مرگ گیر افتاده‌ام

بیش از حد جلو رفتم

زمانیکه غم آواز سر داد، به نرمی و شیرینی

همه جا را اشک فرا گرفت

پر از غم و اندوه

زمانیکه غم آواز سر داد

 

[برن:]

احساس میکنم باید فریاد بزنم

اما نمی‌توانم نفس بکشم

باید که اکنون به نابودی تن دهم؟

من ترکش نمی‌کنم،

دنیای زندگان را

تا زمانیکه او مرا بدرود گوید

 

[برن:]

خارج از سرما

هنوز منتظر صدا زدنش هستم

و آخرین بوسه‌اش

شاید که این رهایی باشد

نمی‌توانم فراموشش کنم

صورتش مرا ترک نمی‌کند

از اعماق روحم

انتظارش را می‌کشم

[ماندوس:]

همه چیز را در موردش شنیدم

صدایش خیلی رسا است

او دو بن‌مایه را در هم آمیخته

دنیا این ترانه‌ی غمگین را خواهد شنید

ترانه‌ی غم، ترانه‌ی اندوه

نمی‌توان سرنوشت نوع او (برن) را تغییر داد

نمی‌توان سرنوشت نوع او (لوتین) را تغییر داد

 

{chorus:}

[برن:]

در دنیای پس از مرگ گیر افتاده‌ام

بیش از حد جلو رفتم

زمانیکه غم آواز سر داد، به نرمی و شیرینی

همه جا را اشک فرا گرفت

پر از غم و اندوه

زمانیکه غم آواز سر داد

توضیحات:

آهنگ درباره‌ی برن و لوتین است، وقتی برن از زخم مهلکی که برداشته، می‌میرد و لوتین از او می‌خواهد روحش جهان را ترک نکند و در ماندوس منتظرش بماند و خود لوتین نیز جان می‌سپارد و به تالارهای ماندوس می‌رود و با خواندن ترانه‌ای آمیخته از اندوه الف‌ها و درد و رنج انسان‌ها ماندوس را تحت تاثیر قرار می‌دهد که نتیجه‌اش زنده شدن برن در ازای فانی شدن لوتین است.

[۱] لوتین میخواهد برای ماندوس ترانه‌ای بخواند تا درکش کند.