آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - متن ترانه (لیریکس) - متن ترانه‌های بند Blind Guardian

متن ترانه‌های بند Blind Guardian

متن ترانه ترک خوشه‌ی اندوه (Harvest of Sorrow)

Blind Guardian Nightfall in Middle-Earth

نام بند: Blind Guardian نام ترک به انگلیسی: Harvest of Sorrow نام ترک به فارسی: خوشه‌ی اندوه شماره ترک: ۲۳ نام آلبوم به انگلیسی: Nightfall in Middle-Earth نام آلبوم به فارسی: شامگاه در سرزمین میانه سال انتشار آلبوم: ۲۰۰۷ مترجم: مهسا جوادی توضیحات: مهسا جوادی ترجمه فارسی ترانه: او رفته است۱ برگ‌ها به زمین می‌ریزند۲ دوشیزه‌ی اشک‌ها برنخواهد گشت طلسم ...

ادامه مطلب »

متن ترانه ترک فرمانروای حلقه‌ها (Lord of the Rings)

Blind Guardian - Tales from the Twilight World (1990)

نام بند: Blind Guardian نام ترک به انگلیسی: Lord of the Rings نام ترک به فارسی: فرمانروای حلقه‌ها شماره ترک: ۱۱ نام آلبوم به انگلیسی: Tales from the Twilight World نام آلبوم به فارسی: قصه‌هایی از دنیای تاریک و روشن سال انتشار آلبوم: ۱۹۹۰ مترجم: مهسا جوادی توضیحات: مهسا جوادی ترجمه فارسی ترانه: روی حلقه‌ نشانه‌هایی وجود دارد۱ که بسیار ...

ادامه مطلب »

متن ترانه ترک فصل پایانی (فرجامش چنین است) (Final Chapter (Thus Ends…))

Blind Guardian Nightfall in Middle-Earth

نام بند: Blind Guardian نام ترک به انگلیسی: Final Chapter (Thus Ends…) نام ترک به فارسی: فصل پایانی (فرجامش چنین است) شماره ترک: ۲۲ نام آلبوم به انگلیسی: Nightfall in Middle-Earth نام آلبوم به فارسی: شامگاه در سرزمین میانه سال انتشار آلبوم: ۱۹۸۸ مترجم: مهسا جوادی توضیحات: مهسا جوادی ترجمه فارسی ترانه: [راوی:] اینگونه بود که نبرد پنجم پایان یافت۱ ...

ادامه مطلب »

متن ترانه ترک گذرگاه تاریک (A Dark Passage)

Blind Guardian Nightfall in Middle-Earth

نام بند: Blind Guardian نام ترک به انگلیسی: A Dark Passage نام ترک به فارسی: گذرگاه تاریک شماره ترک: ۲۱ نام آلبوم به انگلیسی: Nightfall in Middle-Earth نام آلبوم به فارسی: شامگاه در سرزمین میانه سال انتشار آلبوم: ۱۹۸۸ مترجم: مهسا جوادی توضیحات: مهسا جوادی ترجمه فارسی ترانه: سرما را حس می‌کنم با تاریکی رو به رو هستم نور رنگ ...

ادامه مطلب »

متن ترانه ترک ثابت قدم (The Steadfast)

Blind Guardian Nightfall in Middle-Earth

نام بند: Blind Guardian نام ترک به انگلیسی: The Steadfast نام ترک به فارسی: ثابت قدم شماره ترک: ۲۰ نام آلبوم به انگلیسی: Nightfall in Middle-Earth نام آلبوم به فارسی: شامگاه در سرزمین میانه سال انتشار آلبوم: ۱۹۸۸ مترجم: مهسا جوادی توضیحات: مهسا جوادی ترجمه فارسی ترانه: [مورگوت:] حال به راستی من شاه جهانم ارباب تقدیر باشد که نفرین شوند، ...

ادامه مطلب »