خانه - آرشیو نویسنده: 3DMahdi (برگه 162)

آرشیو نویسنده: 3DMahdi

جسامین بوفین (یکی از نوه های بابا توک)

دختر هوگو بوفین و دونامیرا توک، یکی از سه دختر مشهور بابا توک، بود. جسامین با هروگار بولجر ازدواج کرد و پسری با نام اودوواکار داشت. از طریق اودوواکار جسامین مادربزرگ فردگار بولجر و استلا بولجر، که بعدها همسر مریادوک برندی باک شد، می شود. همانند بسیاری از اسامی مونث هابیتها که از نام گلهاگرفته می شوند، جسامین هم از نام گل یاسمن گرفته شده است.

جاگو بوفین (پدربزرگ فالکو بوفین)

پسر هوگو بوفین و دونامیرا توک، جاگو هم نسل بیلبو بگینز بود و فقط چهار سال بعد از این هابیت مشهور به دنیا آمده بود. به عنوان وارث خط اصلی خاندان بوفین به نظر می رسد که جاگو بعد از مرگ مادرش در سال ۲۹۴۸ دوران سوم(۱۳۴۸ در تاریخ شایر) سرپرست خاندان بوفین شده بود و به مدت ۲۸ سال و تا زمان مرگش در سال ۲۹۸۶ دوران سوم(۱۳۸۶ تاریخ شایر) این منصب را در اختیار داشت.

از ازدواج جاگو اطلاعاتی در دست نیست اما میدانیم که همسر داشته، زیرا تک پسری با نام ویگو داشت. از طریق ویگو، جاگو پدربزرگ فالکو بوفین می شود که از دوستان فرودو بگینز بود که به او کمک کرد تا به بگ اند نقل مکان بکند.

نکته:

نامی به اسم جاگو در انگلیسی وجود دارد که از یعقوب در عبری گرفته شده. همچنین به شکل «لاگو» نام یکی از پادشاهان افسانه ای بریتانیا در اتللو شکسپیر است.

مریادوک «مری» برندی باک (از یاران حلقه و ارباب باکلند)

پسر سارادوک برندی باک، مشهور به «شکوهمند». مری فرودو را در ماموریت سفر به کوه هلاکت همراهی کرد. به همراه دوستش پره گرین توک به دست اورکها اسیر شد و از سایر یاران حلقه جدا شدند. اما در نهایت فرار کردند و اولین فانیانی بودند که بعد از قرنها با انتهای جنگل فنگورن برخورد کردند. مری در نابودی آیزنگارد حضور داشت و به همراه روهیریم به نبرد دشتهای پله نور رفت. کار او در آنجا بسیار مشهور شد زیرا به همراه ائووین اهل روهان ارباب نزگول را شکست داده و کشتند.

نکته:
اسامی افراد مذکر برندی باک معمولا از زبان ولزی قدیم الهام گرفته شده است. نام مریادوک به نظر می رسد به معنای «شخص بزرگ» باشد. این نتیجه گیری قطعی نیست اما با لقب «شکوهمند» ارتباط نزدیکی دارد

بورومیر (وارث جنگاور دنه تور دوم)

پسر ارشد دنه تور دوم، کارگزار گوندور، و برادر فارامیر که به عنوان یکی از یاران حلقه از ریوندل سفر خود را شروع کردند. او توسط اورک ها در بیشه های نزدیک «آمون هن» کشته شد.

نکته:

در فصل سوم جلد پنجم مجموعه تاریخ سرزمین میانه، معنای اسم برومیر اهل لادروس، «جواهر وفادار» معرفی شده. در ضمیمه ج بازگشت شاه گفته شده است که اسم بورومیر اهل گوندور از اسم این قهرمان دوران اول گرفته شده است.

میناس تیریت (برج نگهبانی گوندور)

نباید با میناس تیریت دوران اول اشتباه گرفته شود.

دژ هفت طبقه پادشاهان گوندور، در ابتدا نامش «میناس آنور» بود. بعد از ویرانی اوسگیلیات، میناس تیریت شهر مرکزی قلمرو جنوبی شد.