ک

کله‌بریندور (پنجمین پادشاه آرتداین)

کله‌بریندور پسر کله‌فارن در دوران آرامش نسبی حاکم آرتداین بود. او آخرین شاهی بود که از سلطنتی آرام لذت برد و آخرین شاهی بود که نام آنگمار را نشنید. اندکی پس از مرگ او موجودات پلید دوباره شروع به جولان کردند و ارباب نزگول تحت عنوان «پادشاه جادو پیشه» به شمال آمد تا قلمرویی را بنا کند که در نهایت پادشاهی کله‌بریندور را نابود کرد.

کله‌بریندور ۸۱ سال بر آرتداین حکم راند و پسرش مالوگیل جانشین او شد.

کرین آمروت (تپه‌ای در مرکز لورین)

تپه‌ی آمروت در مرکز لورین که محل خانه پادشاه بود تا زمانی که وی گم شد. آراگورن و آرون قرن‌ها بعد پیمان نامزدی خود را آنجا منعقد کردند.

کله‌بریندال (لقب ایدریل اهل گوندولین)

لقبی به معنی «پا نقره ای» برای ایدریل دختر تورگون که بعدها مادر ائارندیل دریانورد شد. این لقب ظاهرا به این دلیل به او داده شد که همیشه پای برهنه به هرجا که می‌خواست می‌رفت.

کله‌بریان (دختر گالادریل و کله‌بورن)

دختر گالادریل و کله‌بورن که با الروند ازدواج کرد و آرون، ستاره شامگاهی، را برای او به دنیا آورد. پس از آن که توسط اورک ها در کوهستان مه آلود مورد حمله قرارگرفت، به وسیله پسرانش الادان و الروهیر نجات یافت؛ اما اندکی بعد با کشتی به غرب سفر کرد.

کله‌بریمبور (رهبر مردمان جواهرساز)

پسر کوروفین و نوه‌ی فئانور که رهبری الف‌های اره‌گیون را در دوران دوم به عهده داشت و نقش عمده‌ای در ساخت حلقه‌های قدرت ایفا کرد. او سه حلقه الفی را بدون اطلاع و مشارکت سائرون ساخت.

او بزرگترین جواهر ساز در دوران دوم و احتمالا پس از پدربزرگش فئانور، بزرگترین جواهر ساز تمام دوران است. او همچنین در ساخت دروازه غربی موریا به دورف ها کمک کرد. او در جریان حمله سائرون به اره گیون کشته شد.