ق

قلعه های گذرگاه (دو بارو که دشتهای پله‌نور را محافظت می کردند)

بخشی از دفاع خارجی میناس‌تیریت، دو بارو که بوسیله اهالی گوندور در دیوار راماس‌اِخور برای محافظت از ورودی شرقی پله‌نور ساخته شده بود. دیوار در دورترین نقطه از دروازه عظیم شهر در شمال شرق، بیش از چهار فرسنگ فاصله داشت. و در نزدیک ترین نقطه که در جنوب شرق واقع بود، این فاصله به کمی بیش از یک فرسنگ کاهش می یافت. در هنگام جنگ حلقه ارتش متجاوز موردور از لنگرگاه قلعه در خارج ویرانه‌های اوزگیلیات عبور کرد، برفراز باروها سربازان گوندور سعی در دفاع کردند اما ارتش موردور با آتش و دود برج‌های مدافع را ویران کرد و راه خود را به گوندور مرکزی گشود.

قُله ابری (کوهی به نام فانوییدهول)

یکی از سه کوه موریا که در میان الف ها فانوییدهول و در میان دورف هایی که در زیر آن در شهر خزد-دوم زندگی می کردند، باندوشاتور(یا به شکل ساده شده شاتور) نامیده می شد.

قان (نامی از برای رئیس درو اداین)

یک نام مخفف کمیاب برای رئیس درو اداین ، کسی که به تئودن و روهان با راهنمایی آنها به سوی دره ای فراموش شده به نام ارابه‌ی آهنین که به سمت میناس تریت می رفت در طول جنگ حلقه کمک کرد. نام کامل والبته معمول ترش قان بوری قان بود.

قاتل گلورانگا( داگنیر گلائورونگا)

این لقب به تورین داده شد. پس از اینکه گلائرونگِ اژدها را کشت، روی سنگ قبرش به زبان الفی نوشتند (حک کردند): داگنیر گلائورونگا، بلای جان گلائورونگ.