آخرین مقالات فرهنگنامه

ق

قلمرو قدسی (سرزمین نامیرایان که در غرب دریای بزرگ قرار داشت)

قلمرو قدسی نامی بود که به سرزمین نامیرایان و جاویدان آمان داده شده بود. جایی که والار، مایار و الدار اقامت داشتند.

ادامه مطلب »

قوم بزرگ (نامی که هابیت‌ها به آدمیان داده بودند)

نامی که هابیت‌ها به نژاد آدمیان داده بودند و بعداً آن را به قوم کوچک تغییر دادند. این اصطلاح را برای نژاد بری که در کنار آدمیان زندگی می‌کردند نیز بکار می‌بردند.

ادامه مطلب »

قصۀ حلقه (سرگذشت حلقه حکمران)

نامی که در شورای الروند برای داستان حلقه ی یگانه، از ساخته شدنش در اورودروین، استفاده ی آن توسط سائورون، مصیبت دشت‌های گلادن که به کشته شدن ایسیلدور انجامید، گم شدن حلقه ی اعظم و پیدا شدنش توسط ده‌آگول و کشته شدن و تصاحب حلقه به دست سمه‌آگول و در آخر پیدا شدنش توسط بیلبو بگینز در غار گولوم استفاده ...

ادامه مطلب »