آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - قوم بزرگ (نامی که هابیت‌ها به آدمیان داده بودند)

قوم بزرگ (نامی که هابیت‌ها به آدمیان داده بودند)

نامی که هابیت‌ها به نژاد آدمیان داده بودند و بعداً آن را به قوم کوچک تغییر دادند. این اصطلاح را برای نژاد بری که در کنار آدمیان زندگی می‌کردند نیز بکار می‌بردند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

ترانه ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن - سوگند الندیل

متن ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن

نام بند: Clamavi De Profundis نام ترک به انگلیسی: Aragorn’s Coronation Song نام ترک به ...