آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - قوم بزرگ (نامی که هابیت‌ها به آدمیان داده بودند)

قوم بزرگ (نامی که هابیت‌ها به آدمیان داده بودند)

نامی که هابیت‌ها به نژاد آدمیان داده بودند و بعداً آن را به قوم کوچک تغییر دادند. این اصطلاح را برای نژاد بری که در کنار آدمیان زندگی می‌کردند نیز بکار می‌بردند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...