ق

قلمرو پنهان (لقبی که هم برای دوریات و هم برای گوندولین به کار می رفت)

دوریات و گوندولین دو قلمرو از قلمروهای الفهای بلریاند بودند که اولی متعلق به الفهای سیندار و تحت حکومت شاه الو تینگول شنل خاکستری در پس حلقه ملیان مخفی بود، و دومی هم که از قلمروهای نولدور در سرزمین میانه و به پادشاهی تورگان بود در میان کوههای احاطه کننده کریساگریم مخفی شده بود.

قلب کوهستان (گوهر آرکن متعلق به تراین)

یک بلور درخشان که توسط تراین اول از زیر تنها کوه (اره بور) یافته شد و با هنر دورفهای خاندان دورین، تبدیل به جواهری گرد تشکیل شده از وجوه بسیار شد. به عنوان یک گنجینه گرانبها، این جواهر در تالار بزرگ تراین در زیر اره بور نگهداری می شد. هنگامی که رهبران مردم دورین به کوهستان خاکستری نقل مکان کردند، گوهر آرکن را نیز با خود بردند، اما وقتی ترور در راس گروهی از مردمش به اره بور بازگشت، گوهر را به جایش در تالار اصلی بازگرداند. هنگامی که اسماگ بر سر دورفهای اره بور نازل شد و آنها را از آنجا بیرون راند، ترور جان سالم به در برد اما نتوانست گوهر را از تالار اصلی خارج کند و بدین ترتیب گوهر مدتی طولانی جزئی از گنجینه اژدها بود. سرانجام نوه ترور یعنی تورین سپربلوط از غرب به اره بور بازگشت، ولی یکی از همراهان او، بیلبو بگینز، گوهر را از گنجینه اژدها دزدید و به انسانها و الفهایی که در کشتن اژدها نقش داشتند تسلیم کرد. آنها از این گوهر برای راضی کردن تورین برای مذاکره منصفانه استفاده کردند. اما زمانی که بولگ و اورکهایش سر رسیدند، تمامی مشاجره ها کنار گذاشته شد و نبرد پنج سپاه رخ داد که تورین در آن کشته شد. هنگامی که جسد تورین در نزدیک ریشه های اره بور، جایی که تراین سالها قبل یافته بود دفن گردید، گوهر آرکن را بر سینه او نهادند.