آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - K - قلمرو (سرزمین‌های تحت فرمان اله‌سار و جانشینان او)

قلمرو (سرزمین‌های تحت فرمان اله‌سار و جانشینان او)

اصطلاحی نادر برای منطقه‌ای که پس از تاجگذاری آراگورن اله‌سار در سال ۳۰۱۹ دوران سوم در میناس‌تی‌ریت تحت فرمانش در آمد. او به عنوان وارث ایسیلدور، فرمانروای بر حق هر دو قلمرو شمالی و جنوبی دونه‌داین، یعنی آرنور و گوندور بود که از زمان مرگ ایسیلدور در بیش از سه هزار سال پیش، دو قلمرو جدا محسوب می‌شدند. از این قلمرو جدید معمولاً با نام پادشاهی از نومتحد یاد ‌می‌شود اما در یک مورد با عنوان سادۀ «قلمرو» توصیف شده است. با در نظر گرفتن وسعت زیاد (این قلمرو عمدۀ خاک قسمت شمال غربی سرزمین میانه را در بر می‌گرفت) و نبود هیچ قلمرو مطرحی در نزدیکی آن، بعید نیست که نامیدن قلمرو اله‌سار با عنوان سادۀ قلمرو، بسیار متداول‌تر از چیزی باشد که تنها کاربرد ثبت‌شدۀ ما نشان می‌دهد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«ارثیه‌ی فرودو» اثر دوناتو هیانکولا

برندگان جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۴ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...