آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - قلمرو از نو متحد (دو پادشاهی پس از احیای نسل ایسیلدور)

قلمرو از نو متحد (دو پادشاهی پس از احیای نسل ایسیلدور)

نام دو قلمرو آرنور و گوندور پس از بازسازی خط وراثت ایسیلدور و به هم پیوستن این دو.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

با شیرزن «سرکش» و شریر «مسحورکننده» در انیمه پیش‌درآمد ارباب حلقه‌ها آشنا شوید

با شیرزن «سرکش» و شریر «مسحورکننده» در انیمه پیش‌درآمد ارباب حلقه‌ها آشنا شوید

تهیه کننده فیلیپا بوینز، کارگردان کنجی کامیاما و صداپیشه گایا وایز پیش‌نمایشی از «جنگ روهیریم» ...