آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - قلمرو از نو متحد (دو پادشاهی پس از احیای نسل ایسیلدور)

قلمرو از نو متحد (دو پادشاهی پس از احیای نسل ایسیلدور)

نام دو قلمرو آرنور و گوندور پس از بازسازی خط وراثت ایسیلدور و به هم پیوستن این دو.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

ترانه ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن - سوگند الندیل

متن ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن

نام بند: Clamavi De Profundis نام ترک به انگلیسی: Aragorn’s Coronation Song نام ترک به ...