آخرین مقالات فرهنگنامه

غ

غول (هیولایان عظیم شبه انسان)

شاید از مرموزترین گونه‌ها در سرزمین میانه باشند. تالکین در مورد غول‌ها بسیار مختصر اما به قدر کفایت حرف زده است تا نشان دهد که آنها در دنیای آردا وجود داشته‌اند.

ادامه مطلب »

غان (نامی از برای رئیس قبیله درواداین)

یک نام مخفف کمتر استفاده شده برای رئیس درواداین، کسی که به تئودن و روهیریم با راهنمایی آنها به سوی دره‌ای فراموش شده به نام درۀ ارابه‌سنگ که به سمت میناس تی‌ریت می‌رفت در طول جنگ حلقه کمک کرد. نام کامل و البته معمول‌تر او غان-بوری-غان بود.

ادامه مطلب »

غاز

انواع مختلفی از پرندگان بزرگ همچون غازها و قوها که اغلب تندخو و پرخاشگر هستند. اگرچه هیچ غازی مستقیماً در داستان‌های تالکین رؤیت نشده است اما به نظر می‌رسد که‌ آنها در سرزمین میانه حضور داشته‌اند. زیرا گندالف در یکجا برای اینکه یک تعقیب ناموفق را شرح دهد، از عبارت «تعقیب غاز» استفاده می‌کند.

ادامه مطلب »

غارهای فراموش شده (زندان آر-فارازون)

در آخرین سال‌های نومه نور، پادشاه آر-فارازون توسط سائرون تشویق و فریب داده شد که قدرت این را دارد که سرزمین‌های آمان را از والار بگیرد. او ناوگان بزرگی به راه انداخت و سپاهی بیشمار را به کالاکیریا آورد تا برای تسخیر قلمرو قدسی بجنگد. در این زمان مانوه، پادشاه مهین، قدرتش بر جهان را وانهاد و ارو ایلوواتار را ...

ادامه مطلب »