خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - قان (نامی از برای رئیس درو اداین)

قان (نامی از برای رئیس درو اداین)

یک نام مخفف کمیاب برای رئیس درو اداین ، کسی که به تئودن و روهان با راهنمایی آنها به سوی دره ای فراموش شده به نام ارابه‌ی آهنین که به سمت میناس تریت می رفت در طول جنگ حلقه کمک کرد. نام کامل والبته معمول ترش قان بوری قان بود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...