آخرین مقالات فرهنگنامه

غ

غارت نارگوتروند (نابودی تالارهای بنا شده بر روی ناروگ)

الف‌های نارگوتروند از زمان تأسیس آن توسط فین‌رود، جنگی مخفیانه را علیه مورگوت سر گرفته بودند و به جای جنگ آشکار، دشمنان خود را از طریق مخفی‌کاری و کمین شکار می‌کردند. اما هنگامیکه تورین توسط گویندور به آنجا هدایت شد، راهبرد متفاوتی را به اوردرث، که در آن زمان به عنوان پادشاه جانشین برادرش فین‌رود در نارگوتروند شده بود، توصیه ...

ادامه مطلب »

غارت اره‌بور (نازل شدن اسماگ بر تنهاکوه)

ثروت دورف‌های تنهاکوه بسیار زیاد بود و شهرت آن به سرزمین‌هایی بسیار فراتر از پادشاهی آنها در زیر کوه نیز رسیده بود. خبر آن حتی به گوش اژدهایان هم رسید و بزرگ‌ترین آنها، اسماگ، به اره‌بور پرواز کرد تا گنجینه های آن را برای خود تصرف کند. پادشاه زیر کوه در آن زمان ترور بود، و نوۀ جوان پادشاه، تورین، ...

ادامه مطلب »

غله

نامی عمومی برای محصولات غله‌‌‌ای مختلف، به خصوص گندم و جو. در افسانه‌‌‌های سرزمین میانه، در طول دوران دوم؛ غله از غرب و توسط نومه‌نوری‌‌‌ها وارد می‌شد.

ادامه مطلب »

غارهای ناروگ (غارهای زیر فاروتِ بلند)

مجموعه غارها در غرب بلریاند در میان پرتگاه‌هایی که بر ساحل غربی رود ناروگ (که در زیر تپه‌های فاروتِ بلند جربان داشت) سربرافراشته بودند. در دوران قبل از بازگشت نولدور به سرزمین میانه، این غارها بوسیله دورفهای خرد حفاری و مسکونی شده بود، که به آنجا نام نولوکیزدین داده بودند. آنان تا زمان آمدن فینرود در ناروگ مشغول حفاری بودند. ...

ادامه مطلب »

غارهای درخشان (غارهایی که پشت گودی هلم قرار داشتند)

این غارها با نام «آگلاروند» نیز شناخته می شوند.غارهایی جواهرنشان و دیدنی که پشت گودی هلم، درون کوه های سفید قرار داشتند. این غارها توسط گیملی الف–دوست، در طول جنگهای حلقه کشف شدند و بعدا توسط دروف های اره بور، با همراهی گیملی، ارباب غارهای درخشان، مسکونی گردیدند. غارهای درخشان، از میان مکان های ساخته و پرداخته توسط تالکین، یکی ...

ادامه مطلب »