آخرین مقالات فرهنگنامه

غله

نامی عمومی برای محصولات غله‌‌‌ای مختلف، به خصوص گندم و جو. در افسانه‌‌‌های سرزمین میانه، در طول دوران دوم؛ غله از غرب و توسط نومه‌نوری‌‌‌ها وارد می‌شد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

هابیت و ارباب حلقه‌ها در میان 100 کتاب برتر کودکان

هابیت و ارباب حلقه‌ها در میان ۱۰۰ کتاب برتر کودکان

بخش فرهنگ رسانه‌ی بی‌بی‌سی به تازگی اقدام به برگزاری یک نظرسنجی از ۱۷۷ متخصص (منتقد، ...