آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - غول (هیولایان عظیم شبه انسان)

غول (هیولایان عظیم شبه انسان)

شاید از مرموزترین گونه‌ها در سرزمین میانه باشند. تالکین در مورد غول‌ها بسیار مختصر اما به قدر کفایت حرف زده است تا نشان دهد که آنها در دنیای آردا وجود داشته‌اند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...