آخرین مقالات فرهنگنامه

غاز

انواع مختلفی از پرندگان بزرگ همچون غازها و قوها که اغلب تندخو و پرخاشگر هستند. اگرچه هیچ غازی مستقیماً در داستان‌های تالکین رؤیت نشده است اما به نظر می‌رسد که‌ آنها در سرزمین میانه حضور داشته‌اند. زیرا گندالف در یکجا برای اینکه یک تعقیب ناموفق را شرح دهد، از عبارت «تعقیب غاز» استفاده می‌کند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...