آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Geese

آرشیو برچسب: Geese

غاز

انواع مختلفی از پرندگان بزرگ همچون غازها و قوها که اغلب تندخو و پرخاشگر هستند. اگرچه هیچ غازی مستقیماً در داستان‌های تالکین رؤیت نشده است اما به نظر می‌رسد که‌ آنها در سرزمین میانه حضور داشته‌اند. زیرا گندالف در یکجا برای اینکه یک تعقیب ناموفق را شرح دهد، از عبارت «تعقیب غاز» استفاده می‌کند.

ادامه مطلب »