آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - غان بوری غان (رئیس ووس‌های جنگل دروآدان)

غان بوری غان (رئیس ووس‌های جنگل دروآدان)

رئیس ووس‌های جنگل دروآدان در زمان جنگ حلقه. او به سواران روهان کمک کرد تا به نبرد میدان‌های په‌له‌نور برسند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...