ع

عمارت خزد (خانه ی آبا اجدادی دورف های ریش دراز)

ترجمه ای ناتمام از خزد-دوم. نامی که دورف ها به خانه ی وسیع شان در زیر کوه های مه آلود می دادند. این خانه توسط دورین بی مرگ در روز های نخستین پیدا شد، و جایگاه تاج و تخت جانیشنان او، ریش دراز ها، در دوران دوران دوم و سوم شد. در سال ۱۹۸۰ دوران سوم، دورف های معدنچی بالرگ خفته در زیر کوه را بیدار کردند و توسط او از عمارت شان به بیرون رانده شدند. و خزد-دوم بعد از آن زمان به موریا معروف شد. به معنی حفره ی سیاه. بعد از گذشت بیش از هزار سال، بالین عجولانه تصمیم گرفت که با جمعیتی از دورف ها به خزد-دوم مهاجرت کند و منجر به نابودی خودشان شد. زمانی دورف ها واقعا بر خزد-دوم مسلط شدند که مدتی از جنگ حلقه گذشته بود.

نام “عمارت خزد” نشان می دهد که کلمه ی دورفی “دوم” به معنی “عمارت” است. (زیرا ما می دانیم که خزد، نامی است که دورف ها به نژاد خودشان می دهند. که در اصل نامی بود که آئوله، سازنده ی آنها برای اولین بار به آنها داد). پس می توانی خزد-دوم را به طور کامل ترجمه کنیم : عمارت دورف ها.

علف مردان غرب (یکی از اسامی بسیار برگ هافلینگ)

نام دیگری برای گیاهی در اصل به نام علق چپق یا برگ هافلینگ شناخته می‌شود.

علف مردان غرب نام برگ مذکور در میان مردم عادی گوندور بود و به مردان غربی اشاره داشت که آن را از نومه‌نور به سرزمین میانه آوردند.

علف چپق (هدیه‌ی هابیت‌های شایر به تمدن)

تنباکو یا گیاهی مشابه آن که هابیت‌ها به عنوان دخانیات برگزیده بودند و به همین دلیل برگ هافلینگ خوانده می‌شد.

نکته:

۱-توبولد حاضر نبود منبع علف چپق را فاش کند ولی شواهد ضمنی خبر از آن می‌دهد که توبولد طی سفرهایش به مناطق حاشیه‌ی بری، در جوانی، گیاه را کشف کرده باشد. گیاه را از مناطق جنوبی و شرقی سرزمین میانه به بری آوردند و از آن‌جا، در دوره‌ی دوم به نومه‌نور بردند. (به همین دلیل آن را به نام علف مردان غرب نیز می‌شناسند.)