س

سیب‌زمینی‌ها

سبزیجات ریشه‌ای که ظاهراً در شمار غذاهای اصلی هابیت‌ها بود. این که چطور سیب‌زمینی در سرزمین میانه پیدا شد از اسرار است. در اصل، نمی‌بایست تا چند هزار سال پس از جنگ حلقه در شرق دریای کبیر پیدا می‌شدند. محتملاً سبزیجاتی که در آثار تالکین، سیب‌زمینی نام گرفت گیاهی مشابه آن است یا محصولی است که اهالی نومه‌نور آوردند و بعدها منقرض شد.

ستون‌ آسمان (منل‌تارما ی نومه‌نور)

نامی که به کوه بلند و ستون‌مانندی داده بودند که یکه و تنها در سرزمین‌های سلطنتی، در میانه‌ی نومه‌نور قرار داشت. به زبان الفی، آن را منل‌تارما می‌خواندند.

سرزمین‌های امرداد (سرزمین‌های فراسوی دریای کبیر)

نام آمان، یا حداقل بخشی از آن که والار، مایار و الف‌ها در آن سکونت دارند. جزیره‌ی تل‌ اره‌سئا چندین بار به عنوان شرقی‌ترین نقطه‌ی سرزمین‌های امرداد آمده و حداقل والینور باید در آن باشد. به نظر می‌رسد که «سرزمین‌های امرداد» نامی باشد که از میان آدمیان (۱) برخاسته. به اهالی نومه‌نور که به زندگی ظاهراً بی‌پایان کسانی که در این مناطق می‌زیستند حسادت می‌ورزیدند. از ابتدای کار، والار بر مردان نومه‌نور حصری نهادند که نباید از جزیره‌ی خود به غرب بادبان بکشند یا پا بر ساحل آمان بگذارند. گرچه والار دانایند تزویر سائورون را ندیدند. این مایای بزرگ، به غلط آخرین شاه نومه‌نور، آر-فارازون را ترغیب کرد که حاکم سرزمین‌های امرداد نیز خود بی‌مرگ خواهد بود. آر-فارازون که سخن سائورون را باور کرده بود ناوگان بسیار بزرگی فراهم آورد و به سمت غرب بادبان کشید تا جنگی عبث را با والار آغاز کند و در خیال خود، زندگی بی‌مرگ را به چنگ آورد. والار اجازه‌ی چنین کاری را نمی‌دادند: مانوه، الوواتار را خواند و سرزمین نومه‌نور نابود گشته و برای همیشه از دست رفت. سرزمین‌های امرداد که تا آن زمان بخشی از دنیا بود برای همیشه از دسترس انسان فانی دور شد ولی الف‌ها می‌توانستند به غرب برانند و اگر بخواهند آن‌جا روند. در پایان ارباب حلقه‌ها، کشتی سفید به همین سرزمین‌های امرداد بادبان می‌کشد. حاملان حلقه، بیلبو و فردو در شمار اندک افراد فانی بودند که اجازه داشتند بر سواحل سرزمین‌های امرداد قدم گذارند. (۲) تالکین آن قدر دقت دارد که اشاره کند حتی در آمان نیز، افراد فانی، فانی باقی می‌مانند.

نکته‌ها:

۱-در نظر یک الف، شرایط «امرداد» بودن کاملاً عادی و معمولی است. برای یکی از نخست‌زادگان، نامیدن مکانی به عنوان «امرداد» چندان معنایی نخواهد داشت.

۲-گذشته از آر-فارازون و ارتش وی، تنها شمار اندکی از افراد فانی، پیش از کشتی سفید راه خود را در دریا یافته بودند. در پایان آکالابت، تالکین اشاره می‌کند که برخی افراد فانی «از قضای تقدیر یا عنایت یا اقبال والار…به اسکله‌های نورانی آوالونه می‌رسیدند…» پس ممکن (ولی نامحتمل) است که برخی فانیانی که به شکلی غیر عادی خوش‌اقبال بودند زمانی در دوران سوم، پیش از کشتی حاملان حلقه در پایان دوره، به سرزمین‌های امرداد رسیده‌ باشند. سیلماریلیون می‌گوید یا حداقل با قوت چنین پیشنهاد می‌کند که تور با ادریل به سواحل سرزمین‌های امرداد رسید. هرچند مورد او استثنا است. چون با وجود آن که او به شکل انسان متولد شد «…در شمار نژاد پیشینیان بود و به نولدور پیوست…» پس شاید سزا نباشد که از وی به عنوان فانی یاد کنیم. نقل قول پیشین از کتاب سیلماریلیون، فصل ۲۳، تور و سقوط گوندولین آمده است.

سنگ سه فاردینگ (نقطه مشترک سه فاردینگ شایر)

سنگ سه فاردینگ سنگی بود که در حاشیه جاده شرق، در نقطه ای که مرز فاردینگ جنوبی، فاردینگ شرقی و فاردینگ غربی با یکدیگر تلاقی داشتند قرار داده شده بود. همچنین گفته شده که این سنگ دقیقا در نقطه مرکزی شایر قرار داشت. محل این سنگ تقریبا در پنج مایلی جنوب شرق بای واتر و دقیقا در چهارده مایلی غرب فراگمورتون بود. مرز چهارمین فاردینگ یعنی فاردینگ شمالی در این نقطه قرار نداشت. در عوض مرز آن در محلی در حدود ده مایلی شمال این سنگ با مرزهای فاردینگ شرقی و فاردینگ غربی برخورد میکرد. اما چیزی راجع به وجود سنگ سه فاردینگ دیگری در این محل ثبت و ضبط نشده است.

سه حلقه (ننیا ، ناریا و ویلیا)

عهد: ساخت آنها در حدود ۱۵۹۰د.د. به پایان رسید. با نابودی حلقه یگانه در ۳۰۱۹د.س. سه حلقه قدرت خود را از دست دادند
منشاء: توسط کلبریمبور و میرداین در اره گیون ساخته شدند

سه حلقه الفها یعنی ننیا، ناریا و ویلیا تنها حلقه های قدرت بودند که کاملا بدون دخالت و تاثیر سارون ساخته شدند. قدرت این سه حلقه قلمروهای الفها در سرزمین میانه را تا زمان نابودی حلقه یگانه نگهداری و ابقا نمود.