آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - سرخ کام (کارخاروت، گرگ آنگباند)

سرخ کام (کارخاروت، گرگ آنگباند)

نامی برای کارخاروت، گرگ آنگباند، مهیب‌ترین و مخوف‌ترین گرگی که تا به حال زیسته است. یکی از توله‌های درائگلوئین که توسط مورگوت برای از بین بردن هوآن پرورش یافته بود و در جلوی دروازه‌های آنگباند نگهبانی می‌داد. در آخر توسط هوآن از پای در آمد اما هوآن هم به واسطۀ سنگینی نبرد و آسیب‌ها جان سپرد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

ترانه ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن - سوگند الندیل

متن ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن

نام بند: Clamavi De Profundis نام ترک به انگلیسی: Aragorn’s Coronation Song نام ترک به ...