آخرین مقالات فرهنگنامه

س

زمین‌های سوخته (زمین‌هایی ویران در شرق آندوین)

سرزمین‌هایی بربادرفته که در سواحل شرقی آندوین بین امین مویل در جنوب و مرزهای رووانیون در شمال قرار داشت.

ادامه مطلب »

سایه سیاه (بیماری نزگول)

بلا و بیماری شیطانی که توسط نزگول نصیب دشمنانشان می‌شد. این بیماری باعث می‌شد که آنها به خواب عمیق فرو روند و دیگر هرگز به هوش نیایند.

ادامه مطلب »

دره سیاه‌ریشه (وادی رودخانه مورتوند)

دره‌ای پوشیده از علفزار که رود سیاه‌ریشه از آن می‌گذشت (در زبان الفی به این رود سیاه‌ریشه می‌گفتند) رود درست تا زیر دامنه‌های قسمت جنوبی سفید کوه بالا می‌آمد و در سایه‌سار صخره های بالای سرچشمۀ رود، دروازۀ پنهانی وجود داشت که به جاده مردگان منتهی می‌شد. مردم این دره به خاطر مهارتشان در تیراندازی در گوندور مشهور بودند. فرمانروای ...

ادامه مطلب »

سواران سیاه (نزگول سوار بر اسب)

یکی از اشکالی که نزگول زمانی که در سرزمین میانه بیرون می‌رفتند به خود می‌گرفتند. آنها سواراکارنی با شنل‌های سیاه بودند که اسب‌هایی به رنگ شبق (پر کلاغی) را می‌راندند. در سال‌های پایانی عصر سوم، سواران سیاه‌پوش توسط اربابشان سائورون در جستجوی سرزمین «شایر»، جایی که او پی برده بود می‌توان حلقه را یافت، به سرزمین‌های شمالی فرستاده شدند،. آنها ...

ادامه مطلب »