س

سرکرده سپاه (عنوانی نظامی در میان گوندوریان)

ژنرال ارشد نیروهای نظامی گوندور. اگرچه این درجه نظامی بوضوح تعریف و تشریح نشده، اما گاه در عنوان کسانی که فرمانده کل ارتش گوندور بوده‌اند دیده شده است. تنها کسی که صریحا با این عنوان نامیده شده است تارانون بود که در دوران سلطنت پدرش سیریوندیل بر گوندور، به این عنوان مشهور بود. وقتی که تارانون به سلطنت رسید برای یادآوری پیروزی‌هایش در سمت سرکرده سپاه، نام «فالاستور، ارباب کرانه‌ها» را برگزید. این نام تلویحا به این اشاره می کرد که سرکرده سپاه، نیروی دریایی و نیروی زمینی گوندور را رهبری می کند. از بررسی محتوای تنها منبع در دسترس، سخت است بگوییم انتصاب پسر پادشاه به عنوان سرکرده سپاه در میان گوندوریان رسم بوده یا نه، اما بنظر می رسد که داشتن عنوان دائمی نظامی برای وارث تخت در گوندور معمول بوده است. بنظر می رسد برومیر پسر دنه‌تور در زمان جنگ حلقه این نقش را بر عهده داشت، اگرچه مشخص نیست که او صراحتا از عنوان سرکرده سپاه استفاده کرده است یا نه.

سرکرده لنگرگاه (فرمانده ارتش اومبار)

افسر فرمانده که مسئولیت نیروهای مستقر در اومبار را به عهده داشت. در دوره کارگزار اکتلیون دوم (چهل سال قبل از به هم پیوستن یاران حلقه) آراگورن در پوشش تورونگیل، گروه کوچکی از کشتی‌ها را از گوندور به جنوب و سوی اومبار رهبری کرد و تعداد زیادی از کشتی‌های دزدان دریایی را به آتش کشید. در پاسخ به این حمله سرکرده لنگرگاه که نامی از او به میان نیامده، در مقابل آراگورن به دفاع برخاست و با او در اسکله‌های بندرش جنگید. آراگورن پیروز میدان بود و سرکرده لنگرگاه بدست او به کام مرگ رفت.

نکته:

با اینکه بنظر می‌رسد سرکرده لنگرگاه در این رویارویی کشته شده باشد، اما این موضوع با قطعیت ذکر نشده است. در ضمیمه چهارم ارباب حلقه‌ها گفته شده که آراگورن سرکرده را سرنگون کرد. و این نوع بیان عرصه را برای تفاسیر مختلف باز گذاشته است.

سرکرده سائورون (ارباب مورگول)

عنوانی که به ارباب نزگول، قدرتمندترین خدمتگذار سائورون داده شده بود، کسی که سپاه او را در نبرد دشت‌های پله‌نور رهبری کرد. قرنها قبل پیشگویی شده بود که سرکرده سائورون بدست هیچ مردی فرو نخواهد افتاد. در نبرد پله‌نور او در ابتدا دشمنان خویش را از میدان بدر کرد و بعد از شکست دادن تئودن شاه روهان با سربازی بنام درنهلم روبرو شد، سپس آشکار شد که درنهلم همان آئووین خواهرزاده شاه روهان است که در خفا به نبرد آمده. به‌یاری مری برندی‌باکِ هابیت، آئووین اربابِ نزگول را کشت تا پیشگویی به حقیقت بپیوندد، او نه بدست مردان که بدست بانوی سفید روهان با تقدیر خویش روبرو گشت.

سنگ آنور (پلانتیر موجود در میناس آنور)

پلان تیر گوندوری ها که در میناس تیریت نگهداری می شد. نام خود را از عنوان قدیمیِ آن شهر، میناس آنور، گرفته است. این همان سنگ بینایی است که توسط دنه تور در زمان نبرد حلقه استفاده می شد.

سیب

درختانی با چوب های معطر که میوه هایی با همین نام داشتند. بطور گسترده ای در سراسر سرزمین میانه یافت می شده اند.در داستان ها عموما در سرزمین های بین شایر و بری به آنها اشاره شده است (جایی که در نام خانوادگی اپل دور آمده است). بدیهی است که در سرزمین های جنوب گوندور نیز رشد می کرده اند.

یک سیب نیم خورده پرتاب خوبی بود که توسط سم گمجی انجام شد، وقتی سم آنرا برای پرتاب به بیل فرنی استفاده کرد. در زمان های بسیار دور، قبل از اینکه انت-بانوها گم شوند، سیب های وحشی جزو درخت های موردعلاقه ی آنها بودند، و آن درختان در باغ های ورای آندوین رشد می کردند که به سرزمین های قهوه ای تبدیل شدند.