آخرین مقالات فرهنگنامه

س

سیه‌تیغ اهل جنوب (لقب تورین در بره‌تیل)

آنگلاخل شمشیری از جنس آهن سیاه شهاب‌سنگی بود که پس از قتل ناخواسته‌ی به‌لگ به تورین رسید. بعدها، هنگامی که تورین به نارگوتروند آمد، چلنگران آن دژ، شمشیر را از نو کوفتند؛ تیغ شمشیر هنوز عمیقا سیاه بود، اما اکنون لبه‌هایش با نوری می‌درخشید. تورین با شمشیر از نو کوفته شده، که بر آن نام گورتانگ، آهنِ مرگ، را گذاشت، ...

ادامه مطلب »

سیه‌تیغ نارگوتروند (نام تورین در تالارهای اورودرت)

تاریخ‌ها: این نام در زمان اقامت تورین در نارگوتروند استفاده می شد. ۴۹۰-۴۹۵ دوران اول مکان: نارگوتروند نژاد: انسان گروه: اداین فرهنگ: یکی از مردمان دور-لومین، که در میان الف‌های نارگوتروند می زیست. خانواده: خاندان هادور تلفظ: ‘narrgo’thrond’ (rr باید واضح تلفظ شود.) معنی: «سیه‌تیغ» برگرفته از تیغه سیاه شمشیر تورین، گورتانگ، است. نارگوتروند به معنای «دژ پنهان کنار رودخانه ...

ادامه مطلب »

سیه‌تیغ بره‌تیل (نام تورین در میان مردان بیشه)

تاریخ‌ها: تورین در سال ۴۹۶ دوران اول در بره‌تیل اقامت گزید؛ او اولین بار شمشیر سیاهش، گورتانگ، را در آن جا و در سال ۴۹۸ دوران اول به کار برد، و در سال ۴۹۹ دوران اول جان خود را گرفت. مکان: جنگل بره‌تیل نژاد: انسان گروه: اداین فرهنگ: آدمیان بره‌تیل خانواده: خاندان هادور محل زندگی: افل براندیر تلفظ: ‘bre’thil’ (‘th’ ...

ادامه مطلب »

سنگ سیاه (سنگی که بر فراز تپه‌ی ارخ قرار داشت)

تاریخ‌ها: در سال ۳۳۱۹ دوران سوم یا مدت کمی پس از آن بر روی تپه‌ی ارخ قرار داده شد. مکان: بر قله‌ی تپه‌ی ارخ در دره‌ی سیاه‌ریشه گوندور غربی خاستگاه: توسط ایسیلدور از نومه‌نور آورده و بر روی تپه قرار گرفت. نژاد: انسان گروه: دونه‌داین فرهنگ: گوندوری‌ها خانواده: خاندان الندیل نشستگاه: در نزدیکی سرچشمه رود سیاه‌ریشه یا مورتوند قرار داشت. ...

ادامه مطلب »

سرزمین سیاه (نامی برای سرزمین موردور تحت حاکمیت سائورون)

ترجمه‌ی نام موردور، سرزمین سائورون، که شرق گوندور و در محاصره کوه‌ها قرار داشت. این نام اشاره‌ای است به این سرزمین به عنوان قلمرویی که تحت فرمان مستقیم ارباب تاریکی قرار داشت، و همچنین به طور دقیق‌تر به خاکستری که از آتشفشان مرکزی اورودروین بر این سرزمین می‌بارید. سائورون در دوران دوم در موردور مستقر شد و در طول بیشتر ...

ادامه مطلب »