س

سال های نفرین شده (سال های طولانی نفرین ایسیلدور)

زمان: نامعلوم است. اما با درنظر گرفتن ارتباط بین نفرین ایسیلدور و سالهای نفرین شده میتوان فهمید که از سال ۳۴۳۰ دوران دوم (زمانی که آخرین اتحاد فراخوانده شد) تا سیزدهم مارس سال ۳۰۱۹ از دوران سوم زمانی که آراگورن مردان مرده را از نفرین رهاند، ادامه داشته است. (جمعا تقریبا ۳۰۳۰ سال)
نژاد: انسان
فرهنگ: مردان کوهستان
جایگاه: مسیر مردگان
معنی: به نظر می رسد که به نفرین ایسیلدور مربوط باشد.
دیگر اسامی: احتمالا برابر با سالهای تاریکی است.

بطور دقیق مشخص نیست اما ظاهرا به سالهای بسیاری که مردان مرده زیر دویموربرگ بودند اطلاق می شده است. نفرین ایسیلدور، برای خیانت آنها در سالهای پایانی دوران دوم باعث شد که آنها در طول دوران سوم نفرین شده باقی بمانند، تا زمانی که آراگورن آنها را از بند این نفرین رهانید و بنابراین از زاویه ی دید مردان مرده سالهای نفرین شده همان دوران سوم است.

بعضی از منابع احتمالی دیگر پیشنهاده کرده اند و آن این است که سالهای نفرین شده به سالهای تاریکی یعنی دوران دوم اطلاق می شده که سائرون بر سرزمین میانه حکمرانی می کرد. این یک توضیح بسیار خوب است (در این حالت مردان مرده طی سالهای تاریکی نبوده اند). اما با توجه به ارتباط طبیعی بین نام نفرین شده و نفرین ایسیلدور به نظر می رسد که احتمال اول صحیح تر باشد.

سرکرده شمال (رهبر دونه داین شمالی)

سلسله وارثان آرودوی آخرین پادشاه آرتاداین. از آرانارت فرزنند آرودوی تا آراگورن دوم که تاج و تخت گاندور را در اختیار گرفت، شانزده سرکرده شمال وجود داشتند.

سرو (درختان بزرگی در سرزمین‌های جنوبی)

درختان بزرگ صمغی با شاخه های گسترده. در دوران سوم مثل امروز درختان شناخته شده‌ای در سرزمین‌های گرم بودند، اما به نظر می‌رسد در شایر نیز ناشناخته نبودند.

سال‌های درختان (چند قرن پیش از خورشید و ماه)

سالهای طولانی که بین بنیانگذاری والینور و تاریکی آن می‌باشد. در این دوران، والینور با نور دو درخت روشن می‌گشت، اما سرزمین میانه غرق در تاریکی بود.

سال‌ها پیش از آنکه الف‌ها بیدار شوند، یاوانا دو درخت والینور را خلق کرده و قلمرو والار را با نور آن دو روشن ساخت. از اینرو دوران صلح و آرامش در والینور آغاز شد، اما سرزمین میانه تنها با نور ستارگان روشن می‌شد، و ملکور نیز در اعماق اوتومنو دژ مخوفش در شمال دنیا سخت در حال کار بود. نمی‌توانیم بگوییم که این دوران چند سال طول کشید، شاید بتوان گفت که در کل ۱۰۵۰۰ سال عمر این دوران بود. در این سال‌ها بود که آئوله دورف‌ها را خلق کرد، اما آنان را تا زمان بیداری الف‌ها به خواب فرو برد.

زمانیکه اورومه کشف کرد که الف‌ها در کوئیوینن بیدار شده‌اند، تغییرات عمده ای شکل گرفت. والار با ملکور به نبرد پرداختند تا از فرزندان ارشد ایلوواتار محافظت کنند؛ اوتومنو نابود گشته و ملکور به مدت چند دوران به بند کشیده شد. سپس والار الف‌ها را فراخواندند که در سرزمین والینور سکنی گزینند و الف‌ها بسیاری به این فراخوان پاسخ مثبت دادند.

سه دوره (حدود ۲۹۰۰ سال) از به بند کشیده شدن ملکور گذشت. ملکور در تالارهای ماندوس به بند کشیده شده بود و والار و الدار نیز با یکدیگر زیر نور درختان به خوبی زندگی می‌کردند. در تاریکی سرزمین میانه، الف‌های تاریک که در سفر به والینور شرکت نکرده بودند هنوز در حال زندگی بودند و پدران دورف‌ها نیز به جنب و جوش در آمده بودند. با این وجود انسان‌ها تا چند سال پس از سال‌های درختان از خواب بیدار نشده بودند.

زمانیکه مانوه ملکور را از زندان آزاد کرد این سال‌ها به پایان خویش نزدیک شدند. کوتاه زمانی ملکور اظهار به دوستی با الدار کرد، اما باز به تاریکی بازگشت. وی همراه با اونگولیانت، درختان را نابود کرده، سیلماریل‌ها را دزدید و به سمت شمال سرزمین میانه گریخت. فئانور که به شدت دنبال انتقام گرفتن بود، رهبری گروه بزرگی از نولدور را برای خارج شدن از والینور و بازگشت به بلریاند بر عهده گرفت.

بنابراین سال‌های درختان پایان یافت. در این زمان، والار خورشید و ماه را خلق کردند تا به جهان نور ببخشند و اینگونه بود که سال‌های خورشید و به دنبال آن دوران اول آغاز گشت.[۱]

 


[۱] تالکین تاریخچه کاملی از وقایع دوران اول را در فصل تاریخچه آمان از جلد ۱۰ مجموعه تاریخ سرزمین میانه(حلقه مورگوت) آورده است. بر اساس این منبع درختان به مدت ۱۴۹۵ سال والایی از خود نور ساطع کردند. هر سال والایی ۹.۵۸۲ برابر سال خورشیدی است. بنابراین طول سالهای درختان برابر با ۱۴۳۲۵ سال خورشیدی می شود. تمام محاسبات مربوط به سالها با توجه به فصل تاریخچه آمان صورت گرفته است.

سال‌های خورشید (شمارش سال‌ها از اولین طلوع خورشید)

از زمانیکه فانوس‌های والار در گذشته ای دور نابود گشتند، والار مدت هزاران سال را در آمان و زیر نور دو درخت زندگی می‌کردند و این در حالی بود که سرزمین میانه تنها با نور ستارگان روشن می‌شد. این روند زمانی به هم ریخت که ملکور و اونگولیانت به والینور وارد نفوذ کرده و درختان را نابود کردند و سرزمین والار را دگر بار غرق در تاریکی نمودند.

اگرچه درختان قابل شفا دادن نبودند، اما لائوره‌لین، درخت طلایی، پیش از خاموش شدنش یک میوه نورانی و سوزان را ثمر داد. والار این میوه طلایی را در یک کشتی قرار داده و آنرا همراه با آرین مایا به آسمان فرستادند. بنابراین خورشید برای اولین بار از غرب طلوع کرد[۱] و این زمانیکه بود که سپاهیان فین‌گولفین برای اولین بار قدم به سرزمین میانه گذاشتند.

از آن اتفاق بود که سال‌های خورشید آغاز شد و مبنای آن گذشتن کشتی نورانی آرین از آسمان‌های آردا بود. دوران اول خورشید کمتر از ششصد سال طول کشید و شاهد نبردهای بلریاند و شکست نهایی مورگوت در نبرد خشم بود. دوران‌های دوم و سوم هر کدام بیش از سه هزار سال به طول انجامیدند و شاهد شکوه و افول نومه‌نور و سلطه سائورون بر سرزمین میانه بودند. پیروزی‌های بزرگ سائورون و شکست نهایی وی از پیش زمینه تاریخی آن دوران‌ها. اطلاعات کمی از دوران چهارم و بعد از آن در دست است، اما سال‌های خورشید تا امروز نیز ادامه دارد.[۲][۱] به خاطر اینکه والینور در غرب قرار دارد، مردم سرزمین میانه شاهد طلوع خورشید از غرب بودند. در ابتدا قرار بود خورشید در طول آسمان حرکت کند و دوباره از همان مسیر بازگردد و هرگز غروب نکند اما این برنامه تغییر کرد و قرار شد خورشید در غرب غروب و از شرق طلوع کند، همانند چیزی که امروزه شاهد آن هستیم.

[۲] تالکین در یکی از نامه هایش در سال ۱۹۵۸ اشاره می کند که سقوط باراد-دور در ۶۰۰۰ سال قبل اتفاق افتاده. اگر این دوران ادامه دورانهای سرزمین میانه باشد ما در دوران ششم یا هفتم هستیم.