آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - سیه‌تیغ (نامی برای تورین تورامبار)

سیه‌تیغ (نامی برای تورین تورامبار)

 زمانیکه تورین تورامبار فرمانده نارگوتروند بود این لقب به او داده شد و بعدا که در جنگل بره‌تیل سکنی گزید در مورد او به کار می‌رفت.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

خانواده باتربار (خانواده‌ای که مهمانخانۀ اسبچه راهوار را اداره می‌کرد)

یکی ازخانواده‌های قدیمی بری که برای سالهای طولانی نامشخص مهمانخانۀ اسبچه راهوار را اداره می‌کردند. ...