آخرین مقالات فرهنگنامه

ز

زبان سیاه (زبان خادمان سائورون)

«اشک نازگ دورباتولوک، اشک نازگ گیمباتول، اشک نازگ تراکاتولوک، آخ بورزوم-ایشی کریمپاتول» نوشته حک شده روی حلقه به زبان سیاه قدیمی اصلی، از کتاب یاران حلقه، شورای الروند زبان اختراعی سائورون که برای صحبت با زیردستانش آن را به جای زبان رایج بکار می‌برد. یادداشت‌ها: مرجع این مطلب ارباب حلقه‌ها ضمیمه ج می‌باشد. در حقیقت این زبان باید قبل در ...

ادامه مطلب »

زنبور (حشرات عسل‌ساز)

حشرات اهلی وزوز کننده‌ای که آنها را به خاطر قابلیتشان در تولید عسل نگهداری می‌کنند. آنهایی که متعلق به بئورن بودند مخصوصاً ، مشهور بودند و از نظر اندازه به بزرگ‌ترین حد خود رسیده بودند.

ادامه مطلب »

زاغ

پرندگان سیاه و بزرگی که در نزدیکی اره‌بور زندگی میکردند و به آوردن خبرهای بد مشهور بودند. آن ها رابطه ای دوستانه با دورف‌ها داشتند و بعضی زبان رایج مردمان سرزمین های غربی را می‌دانستند.

ادامه مطلب »

زبان سائورون (نایب برج باراد-دور)

Mouth of Sauron Concept Art by John Howe

تاریخ: متولد شده پیش از ۲۹۵۱ دوران سوم. در قید حیات تا ۳۰۱۹ دوران سوم.(احتمالا در این سال کشته شده باشد.) نژاد: انسان تبار: نومه‌نوری سیاه القاب: نایب برج باراد-دور، پیک موردور «سوار یکسره سیاه‌پوش بود، و کلاهخود بلند سیاه بود؛ و با این حال نه یکی از اشباح حلقه بلکه آدمی‌زنده بود.» (بازگشت پادشاه، فصل دهم، باز شدن دروازۀ ...

ادامه مطلب »

زخم مورگول (زخم وارد آمده توسط تیغ‌های شیطانی)

اسلحۀ بزرگترین خدمتگزاران سائورون – یا به عبارت دیگر نزگول – که جادوی سیاهی انجام می‌دهد که زخم‌های وارد آمده را مورد نفرین قرار می‌دهد. آثار زخم‌هایشان متنوع است؛ درد فلج‌کننده‌ای که کارگزار بورومیر از آن رنج می‌برد و عمرش را کوتاه کرد. زمانی که فرودو در ودرتاپ زخم خورد در معرض تبدیل شدن به یک شبح حلقه قرار گرفت.

ادامه مطلب »