خانه - فرهنگ نامه (برگه 391)

فرهنگ نامه

ترولهای تپه (ترولهای کوهی و زمینهای مرتفع)

عهد: احتمالا حتی در دوران اول نیز وجود داشته‌اند
مکان: در قسمتهای مختلف و وسیع سرزمین میانه پراکنده بودند
نژاد: ترولها
سکونتگاه: به نظر میرسد بعضی از آنها یکجا نشین بوده و در سال ۳۰۱۹ د.س حداقل اردوگاههایی در دشت گورگوروت داشته اند
معنی: کلمه ترول از افسانه های اسکاندیناوی اخذ گردیده، اما در دنیای تالکین کلمه ترول ترجمه ای انگلیسی از واژه سینداری Torog است که معنی آن مشخص نیست

شاخه ای از ترولها که به زندگی در میان تپه ها و سرزمینهای مرتفع خو گرفته بودند را ترولهای کوهی یا ترولهای تپه می نامند. آرادور، پدربزرگ آراگورن، توسط گروهی از آنها در ارتفاعات شمال ریوندل کشته شد و گروهی از این ترولها در سپاهی که سارون در جریان جنگ حلقه از مورانون، دروازه سیاه موردور به بیرون فرستاد وجود داشتند.
در مورد ظاهر آنها، گفته شده که شبیه به انسان بوده اند، اما کمی بزرگتر و همچنین بدنشان از فلسهای سختی پوشیده شده بود. آنها خوفناک و بدنهاد بوده اند و در هنگام جنگ، در حالی که به سوی میدان می دویده و نعره های بلند میکشیده اند، با پتکهای بزرگی بر سر حریفان خود می کوفته اند.

مردان تپه (اخلاف مردانی که در کوههای سفید می زیستند)

این نام به نژادی از انسانها اطلاق میشد که ریشه هایشان در قبیله های کوه نشین ساکن کوهستان سفید بود. این انسانها در طول دوران دوم از سمت شمال در سرزمین میانه پراکنده شدند. مردگانی که به همراه آراگورن به جنوب تاختند، دونلندی ها و انسانهای بری، همه از این دسته انسانها بودند.

تپه چشم (از نامهای آمون هن)

تپه چشم نامی است برای آمون هن، تپه ای با دامنه های پرشیب که بر ساحل غربی نن هیتوئل واقع شده بود و بلندای آن مکانی برای دیده بانی ساخته شده بود.

تپه جاسوسان (تپه نگهبانی نارگوتروند)

فینرود فیلاگوند در زمان بنای دژ خود در نارگوتروند، تپه ای نیز در سمت شرق آن درست کرد که آنرا آمون اتیر می نامیدند. از بالای این تپه دیده بانان بر دشتهای حفاظت شده تالات دیرنن نگهبانی می دادند. مهمترین نقش این تپه در تاریخ، پس از سقوط نارگوتروند اتفاق افتاد، زیرا بر روی این تپه بود که نیه نور، دختر هورین تالیون و خواهر تورین تورامبار، دچار افسون گلاورونگ شد و همه خاطرات خود را فراموش کرد.

تپه دیده بانی (از نامهای آمون هن)

یکی از تپه های حاشیه نن هیتوئل، در شمال آبشارهای رائوروس، و بر ساحل غربی دریاچه، آمون هن نام داشت که در روزهای آغازین گوندور، در نزدیکی مرزهای شمالی گوندور واقع شده بود. دونه داین جنوب بر فراز این تپه، محلی برای دیده بانی و پلکانی سنگی به سمت آن بنا کردند. از این محل، کل سرزمین گوندور و مرزهای آن قابل مشاهده بود.