خانه - فرهنگ نامه (برگه 360)

فرهنگ نامه

ملکه گوندور (همسر فرمانروای پادشاهی جنوبی)

عنوان همسر شاه گوندور (هیچ ملکه ای در تاریخ ثبت شده گوندور تحت نام خودش بر آن حکومت نکرد). معروف ترین آنان بروتیل همسر تارانون فالاستور و آرون ستاره شامگاهی همسر شاه اله‌سار بودند.

شهبانوی دوریات (ملیان مایا)

عهد: پیش از دوره اول تا سال ۵۰۲ د.ا
مکان: دوریات، در میان جنگلهای بلریاند
نژاد: آینور
شاخه: از مایار وانا و استه
فرهنگ: دوریات
لقب: ملیان

در سال های دراز پیش از آغاز دوران اول، الوه سینگلو فرمانروای تلری در جنگلهای دوریات به ملیان مایا برخورد و اولین نفری بود که با یکی از فرزندان ایلوواتار ازدواج کرد. او که اکنون با نام الو تینگول شناخته می شد، بهمراه ملیان قلمروی خود را در بیشه های بلریاند بنا نهادند و به عنوان شاه و ملکه بر آن فرمان راندند. پادشاهی بیشه در ابتدا اگلادور خوانده می شد. هنگامی که ملکور به سرزمین میانه بازگشت، اورکهای خود را برای نابود کردن قلمروی بلریاند فرستاد، اما ملیان با تحمیل خسارات فراوان آنان را عقب زد. او با نیروی خویش دورتادور قلمرو خود را با جادویی قدرتمند احاطه کرد که به آن کمربند ملیان می گفتند. پس از آن سرزمینی که او و تینگول در آن حکم می راندند به نام جدیدی خوانده شد: دوریات، سرزمین محصور. ملیان و تینگول بیش از ۵ قرن بر سرزمین دوریات فرمانروایی کردند تا آنگاه که تینگول بدست دورفهای ناگرود در خزانه خانه خودش بقتل رسید. ملیان با اندوه به خانه باستانی خویش در غرب دور کوچ کرد و کمربند سحرآمیز دوریات از میان رفت. در مورد اینکه آیا ملیان آخرین ملکه دوریات بود جای سوال باقی ست، دیور نوه تینگول بعد از مرگ پدر بزرگش مدتی در دوریات حکومت کرد، پس ممکن است همسر او نیملوت صاحب عنوان ملیان شده باشد، اما هیچ مدرکی دال بر اینکه نیملوت به این نام خوانده شده باشد وجود ندارد.

شیشه گالادریل (هدیه درخشنده گالادریل به حامل حلقه)

شیشه ستاره، شیشه درخشنده ای که بانو گالادریل در لورین به فرودو هدیه داد که بعد ها در گریز از کنام شلوب (در حریم موردور) به یاری اش آمد.

گاوها

گاوها دسته ای از احشام هستند که برای گوشت و شیرشان و همچنین برای حمل بار و کشیدن گاری استفاده میشدند. می دانیم که گاوها در سرزمین میانه و یا لااقل در گوندور رام شده بودند، زیرا پیپین استفاده از آنها برای کشیدن گاریها در میناس تی ریت را در زمان جنگ حلقه دیده بود. با این وجود، مشهورترین گاوها اهلی نبودند، بلکه بصورت وحشی در سرزمینهای شرقی رون پرسه میزدند. این گله که به گله گاوان وحشی آراو شهرت داشتند توسط نجیب زادگان گوندور و در رأس آنان ووروندیل شکارچی شکار شدند. ووروندیل که پدر ماردیل بود، شاخ یکی از این گاوان را نقره اندود کرد که این بوق شکاری به صورت میراثی در خاندان کارگزاران درآمد. این همان شیپوری بود که بورومیر سالهای سال بعد از آن زمان حمل میکرد. این شیپور هزار سال بعد از دوران ووروندیل، هنگامی که بورومیر در پایین آمون هن مشغول جنگ با اورکها بود شکست.

اوورلیت (از تعطیلات هابیتها)

به مانند تقویم مدرن گریگوری، تقویم شایر نیز زمان را با افزودن یک روز به سال در یک دوره چهار ساله (پنجه دزدیده) تنظیم می کرد. این روز اضافه را اوورلیت می نامیدند. هابیتها این روز را در بین روز میانه سال و دومین اعتدال قرار می دادند و آنرا به عنوان روز تعطیل در شایر اعلام می کردند.