خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - سائورون-گرگ (هیأتی که سائورون در آن با هوآن مواجه شد)

سائورون-گرگ (هیأتی که سائورون در آن با هوآن مواجه شد)

«چنین بود که نبرد هوآن و سائورون/گرگ رخ داد و زوزه‌ها و فریادها در تپه‌ها طنین انداخت و شاهدان بر دیوارهای ارد وترین، آن سوی دره نیز صدایشان را شنیدند و هراسان شدند.»

–کوئنتا سیلماریلیون، فصل ۱۹، حدیث برن و لوتین

نام مذکور بر هیأت هولناکی دلالت می‌کرد که سائورون هنگام عزیمت از تول-این-گائورهوت برای مبارزه با هوآن، تازی والینور به خود گرفت.

طبق پیشگویی، هوآن تا زمانی که با بزرگ‌ترین گرگ مواجه نشده بود نمی‌مرد. پس سائورون تدبیری ساخت تا این نقش را بر عهده بگیرد و تازی را شکست دهد. اما خود او شکست خورد. بزرگ‌ترین گرگ نه سائورون، که کارخاروثِ آنگباند بود و با جادوی لوتین و شجاعت هوآن شکست خورد. برج خود در تول-این-گائورهوت واگذاشت و به شکل خفاشی خون‌آشام به جنگل دورتونیون گریخت و سال‌ها از نظر غایب بود.

نکته:

۱-تاریخ نبرد مذکور (۴۶۵ دوران اول) در جلد یازدهم تاریخ سرزمین میانه آمده است.

درباره اله سار